Tìm kiếm
Có 78 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BảO LâM CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-593 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Trưởng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Chi cục thuế Bảo lâm

Mã số thuế: 4800130573-012 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị tứ pác miều., , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Đông

Mã số thuế: 4800132852 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH LâM CAO Bă�NG

Mã số thuế: 4800143237 - Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Linh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ Tây nam

Mã số thuế: 4800148147 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đông Tùng
Địa chỉ: Khu 3 - Pác miều - Mông ân, , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH xây dựng 20-11

Mã số thuế: 4800148958-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Kiên
Địa chỉ: Khu IV, thị trấn Pác Miều, , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Đức Tài

Mã số thuế: 4800153108-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Hiền
Địa chỉ: Khu III, thị trấn Pác Miều, , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thảo Vũ

Mã số thuế: 4800153115-002 - Người đại diện pháp luật: Bế Thị Kiều Nga
Địa chỉ: , Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Châu

Mã số thuế: 4800153524 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Thụ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quỳnh Giang

Mã số thuế: 4800155384 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hiển
Địa chỉ: Khu III, Xã Mông ân, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Chiến Thắng

Mã số thuế: 4800155786 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Khải
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Doanh nghiệp xây dựng Phúc Lợi

Mã số thuế: 4800157430 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đông Tùng
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Pắc Miều, , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

HTX Đại tiến

Mã số thuế: 4800157688 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Khu III Pác miều Xã Mông ân, , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

HTX ánh Đức

Mã số thuế: 4800159325 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân tiến
Địa chỉ: Xã Lý bôn, , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Công Trình Lương Sắm

Mã số thuế: 4800160024-001 - Người đại diện pháp luật: Lục Ngọc Sơn
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thế Dũng

Mã số thuế: 4800161998 - Người đại diện pháp luật: Ma Thế Dũng
Địa chỉ: Xóm Tổng Phườn, Xã Nam Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Hợp tác xã Đại Đoàn

Mã số thuế: 4800163145 - Người đại diện pháp luật: Mai Thanh Hải
Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Pác Miều, , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Hợp Tác xã Quang Phong

Mã số thuế: 4800163434 - Người đại diện pháp luật: Sầm Văn Hoà
Địa chỉ: Phiêng Diềm - Xã Vĩnh Phong, , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN VIệT HùNG

Mã số thuế: 4800163441-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Hợp tác xã Vĩnh Quang

Mã số thuế: 4800163603 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào
Địa chỉ: Nà Tốm - Xã Vĩnh Quang, , Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng