Tìm kiếm
Có 334 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHư PRôNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-170 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Nhàn
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 2, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN ONG MậT Hà NộI

Mã số thuế: 0106219994 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Phú Tân, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ H PLUS

Mã số thuế: 0314364777 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Quân
Địa chỉ: Thửa đất số 193, tờ bản đồ số 19, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ H PLUS

Mã số thuế: 0314364777-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùng
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY TNHH DầU NHớT VăN THàNH - CHI NHáNH GIA LAI

Mã số thuế: 0314417108-001 - Người đại diện pháp luật: a
Địa chỉ: Thôn Piơr 1, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY TNHH CHăN NUôI PHú RIềNG

Mã số thuế: 3801187605 - Người đại diện pháp luật: Dương Hồng Nguyên
Địa chỉ: Thôn Yên Hưng, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY Cô� PHâ�N ĐIêÊN GIA LAI - CHI NHáNH TTC CHư PRôNG

Mã số thuế: 5900181213-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiệp
Địa chỉ: 268 Hùng Vương, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG TUấN

Mã số thuế: 5900184976 - Người đại diện pháp luật: Mùng Chí Hải
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong , Thị Trấn Chư Prông, , Huyện Chư Prông, Gia Lai

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur

Mã số thuế: 5900187889 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Khẩn
Địa chỉ: xã Ia Mơ, , Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TổNG CôNG TY 15 - CHI NHáNH 710

Mã số thuế: 5900189438-009 - Người đại diện pháp luật: Bùi Lê Đoàn
Địa chỉ: Làng K'Lă, Xã Ia Mơ, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BìNH DươNG

Mã số thuế: 5900189477 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Quang
Địa chỉ: Làng ó, Xã Ia Tôr, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN CHè BàU CạN

Mã số thuế: 5900190465 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sen
Địa chỉ: Quốc lộ 19, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAO SU CHư PRôNG

Mã số thuế: 5900190641 - Người đại diện pháp luật: Võ Toàn Thắng
Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa, Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAO SU CHư PRôNG - TRUNG TâM Y Tế

Mã số thuế: 5900190641-008 - Người đại diện pháp luật: Võ Thành Long
Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa, Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hòa

Mã số thuế: 5900192303 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: 14B Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Gia Lai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Tường

Mã số thuế: 5900199242 - Người đại diện pháp luật: Trần Tỷ
Địa chỉ: Quốc lộ 19, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN THàNH

Mã số thuế: 5900251132 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tiến Thành
Địa chỉ: Làng ó Kly, Xã Ia Tôr, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY TNHH NGUYễN GIA

Mã số thuế: 5900272911 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nhiên
Địa chỉ: Quốc lộ 14, thôn Phú Tân, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tây Gia Lai

Mã số thuế: 5900292957-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Cẩn
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Bình Giáo, Huyện Chư Prông, Gia Lai

Đội công trình đô thị - nước sạnh vệ sinh môi trường

Mã số thuế: 5900293421 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Hải
Địa chỉ: 53 Hùng Vương - Chư Prông, , Huyện Chư Prông, Gia Lai