Tìm kiếm
Có 205 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - XâY DựNG AN THUậN PHáT

Mã số thuế: 0314372390-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Long
Địa chỉ: Căn 22 khu A, khu dân cư chợ Thạnh Yên, tổ 9, ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Chi Cục Thuế huyện U Minh Thượng

Mã số thuế: 1700007034-016 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Công Sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Xã Vĩnh Hòa

Mã số thuế: 1700011739 - Người đại diện pháp luật: Hàn Kim Hên
Địa chỉ: 167 ấp Vĩnh Hiệp - xã Hòa Chánh, Xã Hòa Chánh, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

DNTN Lưu Hoàng Húa

Mã số thuế: 1700142202 - Người đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Húa
Địa chỉ: 197 ấp Vĩnh Lập, Xã Hòa Chánh, , Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại K G Đại Lộc Phát

Mã số thuế: 1700150203 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị ý Như
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Minh Thành, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

DNTN Trúc Sang

Mã số thuế: 1700151415 - Người đại diện pháp luật: Mai Hoàng Sang
Địa chỉ: Tổ 2 - ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Hoà, , Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

UBND xã Vĩnh Hòa

Mã số thuế: 1700260372 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Hòa, , Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

UBND xã Minh Thuận

Mã số thuế: 1700260679 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thu
Địa chỉ: ấp Minh Kiên xã Minh Thuận, , Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Văn Phòng UBND Xã Thạnh Yên

Mã số thuế: 1700306891 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Ban Tài Chính Xã An Minh Bắc

Mã số thuế: 1700308137 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Thạnh - Xã An Minh Bắc, , Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TâM ĐắC KIêN GIANG

Mã số thuế: 1700359685 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đắc
Địa chỉ: Quốc lộ 63, tổ 6, ấp Cạn Ngọn A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HươNG TRàM KIêN GIANG

Mã số thuế: 1700366347 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Giao
Địa chỉ: Số 375, ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

DNTN Võ Phước Thành

Mã số thuế: 1700394150 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Sến
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Vĩnh Lập - Xã Hoà Chánh, Xã Hòa Chánh, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân ánh Hằng

Mã số thuế: 1700415555 - Người đại diện pháp luật: Châu ánh Hằng
Địa chỉ: Số 121, tổ 5, ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

DNTN Lê Thanh Hùng

Mã số thuế: 1700440304 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 233, ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Chi Nhánh DNTN Lê Thanh Hùng

Mã số thuế: 1700440304-001 - Người đại diện pháp luật: ê Thanh Hùng
Địa chỉ: Tổ 3 - ấp Công Sự - Xã Minh Bắc, , Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

DNTN Lê Tấn

Mã số thuế: 1700443739 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Tuấn
Địa chỉ: ấp Cạn Vàm A, Thạnh Yên, , Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Thinh

Mã số thuế: 1700445292 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thinh
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Chống Mỹ, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

DNTN Tăng Văn Kỳ

Mã số thuế: 1700445359 - Người đại diện pháp luật: Tăng Văn Kỳ
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Vĩnh Hiệp, Xã Hòa Chánh, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

DNTN Tươi Xuyên

Mã số thuế: 1700445775 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Xuyên
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Cạn Vàm, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang