Tìm kiếm
Có 290 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN LạC HOà BìNH

Mã số thuế: 0100686174-757 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thắng
Địa chỉ: Khu Tâm Đức, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phú Sơn Hà Tại Hoà Bình

Mã số thuế: 0101355337-005 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Tân
Địa chỉ: Xóm Cóm 2, Xã Đông Lai, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Hỗ Trợ Phát Triển Công Nghệ T&V - Chi Nhánh Hoà Bình

Mã số thuế: 0101890630-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Chí Thanh
Địa chỉ: Xóm Cộng 2, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Xuân Tứ

Mã số thuế: 0105235591 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tứ
Địa chỉ: Đường 12B, xóm 1, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0106657451-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Kiên
Địa chỉ: Xóm Tân An, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CHI NHáNH VIệT TíN HòA BìNH - CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư GIáO DụC QUốC Tế VIệT TíN

Mã số thuế: 0109091358-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Xóm Tân Ngọc, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TổNG HợP VIệT Hà TạI HOà BìNH

Mã số thuế: 1000265135-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Việt
Địa chỉ: Km105+600, Khu Văn Đai, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Chi cục thuế huyện Tân Lạc

Mã số thuế: 5400169673-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Mường Khến, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ TâN AN

Mã số thuế: 5400176060 - Người đại diện pháp luật: Trần Vũ Thái
Địa chỉ: Số nhà 124, khu Tâm Đức, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HTX sản xuất kinh doanh VLXD Đoàn Kết

Mã số thuế: 5400179713 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nam
Địa chỉ: Khu 1 nhà ông Vũ Đức Thành, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND Xã Định giáo Huyện Tân lạc

Mã số thuế: 5400190435 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Định giáo, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND xã Phú Cường Huyện Tân lạc

Mã số thuế: 5400190442 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Cường, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND xã Suối Hoa

Mã số thuế: 5400190467 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Thăm, Xã Suối Hoa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND Xã Phong phú Huyện Tân lạc

Mã số thuế: 5400190474 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phong phú, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND Xã Quy Hậu Huyện Tân lạc

Mã số thuế: 5400190481 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hiển
Địa chỉ: Xã Quy hậu, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND Thị Trấn Mường Khến Huyện Tân lạc

Mã số thuế: 5400190499 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 3 thị trấn Mường khến, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND Xã Mãn Đức Huyện Tân lạc

Mã số thuế: 5400190509 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Lon
Địa chỉ: Xã Mãn đức, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND Xã Tử Nê Huyện Tân lạc

Mã số thuế: 5400190516 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã tử nê, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND Xã Lỗ Sơn Huyện Tân lạc

Mã số thuế: 5400190523 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lỗ sơn, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Lạc

Mã số thuế: 5400190530 - Người đại diện pháp luật: Đinh Đức Thiện
Địa chỉ: Tiểu khu 1 thị trấn Mường khến, , Huyện Tân Lạc, Hòa Bình