Tìm kiếm
Có 67 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐìNH LậP LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-813 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trung Dũng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI TRắC ĐịA SơN ĐộNG

Mã số thuế: 2400857709-001 - Người đại diện pháp luật: Bế Văn Quyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐồNG Lý

Mã số thuế: 2400873806-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đồng
Địa chỉ: Thôn Khe Dăm, Xã Lâm Ca, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Xí Nghiệp Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Đình Lập - Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Khai Thác Công Trình T

Mã số thuế: 4900100357-017 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hà Bắc
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN CHè THáI BìNH LạNG SơN

Mã số thuế: 4900121050 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Nghiên
Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, Thị trấn N T Thái Bình, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV LâM NGHIệP ĐìNH LậP

Mã số thuế: 4900142195 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thắng
Địa chỉ: Thôn Khe Mạ, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY CP THươNG MạI LạNG SơN TạI HUYệN ĐìNH LậP

Mã số thuế: 4900142205-009 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN ĐạI

Mã số thuế: 4900211258 - Người đại diện pháp luật: Bế Văn Tiến
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv 333

Mã số thuế: 4900236598 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Bình
Địa chỉ: Cầu Phật Chỉ, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

UBND Xã Đình Lập

Mã số thuế: 4900265253 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hội
Địa chỉ: Thôn Còn Đống - Xã Đình Lập, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

UBND Thị trấn Nông Trường

Mã số thuế: 4900265278 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hữu Trình
Địa chỉ: Khu 5 TT Nông Trường, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

UBND Thị Trấn Đình Lập

Mã số thuế: 4900265285 - Người đại diện pháp luật: Sầm Anh Dũng
Địa chỉ: Khu 8 TT Đình Lập, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Trung tâm ytế Huyện Đình Lập

Mã số thuế: 4900265398 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lương
Địa chỉ: Khu 5 TT Đình Lập, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Trường THPT huyện Đình Lập

Mã số thuế: 4900346456 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân
Địa chỉ: Khu 8 - Thị trấn Đình Lập, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Trường Mầm non Châu Sơn

Mã số thuế: 4900346463 - Người đại diện pháp luật: Bế Thu Hằng
Địa chỉ: Xã Châu Sơn, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Trường Mầm non xã Bắc Xa

Mã số thuế: 4900346488 - Người đại diện pháp luật: Lý Thị Thoa
Địa chỉ: Xã Bắc Xa, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Trường Mầm non xã Kiên Mộc

Mã số thuế: 4900346512 - Người đại diện pháp luật: Lại Thị Ngoan
Địa chỉ: Xã Kiên Mộc, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Trường Mầm non xã Bắc Lãng

Mã số thuế: 4900346537 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Xuân Chung
Địa chỉ: Xã Bắc Lãng, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Trường Mầm non xã Bính Xá

Mã số thuế: 4900346544 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Nhung
Địa chỉ: Xã Bính Xá, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Trường Mầm non xã Thái Bình

Mã số thuế: 4900346551 - Người đại diện pháp luật: Phương Thị Sáu
Địa chỉ: Xã Thái Bình, , Huyện Đình Lập, Lạng Sơn