Tìm kiếm
Có 666 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHợ GạO TIềN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-260 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoài Minh
Địa chỉ: Số 84, ô 2, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MAY PHươNG ĐôNG TạI CHợ GạO TIềN GIANG

Mã số thuế: 0301446687-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Yến
Địa chỉ: ấp Hòa Lợi Tiểu, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH May Hữu Hoàng

Mã số thuế: 0302798787-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: A 6- 40 đường số 11,Khu Long Thạnh Hưng, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CHI NHáNH XUâN ĐôNG-CôNG TY TNHH VạN BìNH AN

Mã số thuế: 0303515671-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Xuân Đông, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mi Hồng Tại Tỉnh Tiền Giang

Mã số thuế: 0304663538-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ: ấp Hòa Quới, Xã Hòa Tịnh, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CHI NHáNH TIềN GIANG- CôNG TY Cổ PHầN VIETTIMBER

Mã số thuế: 0311006928-002 - Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG QUỐC VIỆT
Địa chỉ: Thửa đất số 693, Tỉnh lộ 878B, ấp Nhựt Tân, Xã Tân Bình Thạnh, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RAU Củ QUả MINH LONG

Mã số thuế: 0311529043 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Trang
Địa chỉ: ấp Hòa Phú, Xã Hòa Tịnh, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XAXA-CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0312138412-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Liễu Thúy
Địa chỉ: ấp Quang Thọ, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CôNG TY TNHH NGUồN NHIệT ĐớI- CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0312665560-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VINA T&T TạI TIềN GIANG

Mã số thuế: 0312904360-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tùng
Địa chỉ: ấp Thạnh Lợi, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI TIềN GIANG - CửA HàNG XăNG DầU Số 70

Mã số thuế: 0312985881-012 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: ấp Trường Xuân A, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG SảN NHấT ĐIềN

Mã số thuế: 0313154329-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hạnh
Địa chỉ: 601-602-603 Đường số 17-KDC Long Thạnh Hưng, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Phát Triển Hoàng Nhân Trí

Mã số thuế: 0313327638-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Số 137 ô 4, Khu 3, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CôNG TY TNHH SơN Kỳ- NHà MáY SảN XUấT CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0313520769-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thành Phan
Địa chỉ: ấp Tân Phú 2, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU KHí LộC PHáT

Mã số thuế: 0313571717 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VIỆT HÀ
Địa chỉ: Đường huyện 25, ấp Tân Bình 1, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GOODS LINK- Cơ Sở SảN XUấT GOLI

Mã số thuế: 0313885287-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Lan
Địa chỉ: ấp Tân Bình, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CửA HàNG MY FARM 9-CôNG TY TNHH MY FARM

Mã số thuế: 0315257792-001 - Người đại diện pháp luật: NHÂM THANH TÒNG
Địa chỉ: 450,đường Cần Đước-Chợ Gạo, Tổ 1, ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CửA HàNG ĐIệN MáY GIá Sỉ

Mã số thuế: 0316374393-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến An
Địa chỉ: 01 ấp Long Thạnh, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHáNH TâM-Cơ Sở XAY XáT KHáNH TâM

Mã số thuế: 1100178493-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Quốc Khánh
Địa chỉ: ấp Trung Hoà Xã Trung Hoà, , Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CHI NHáNH- DOANH NGHIệP Tư NHâN SáU Có

Mã số thuế: 1100457049-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Có
Địa chỉ: Trường Xuân A, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang