Tìm kiếm
Có 285 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KRôNG Nô ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-362 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Chi Nhánh Công ty TNHH SX-XD-TM Thiên Thành Đắc

Mã số thuế: 0303592549-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU AUVI

Mã số thuế: 0315423601-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tiến
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Nâm Đir, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU MIềN NAM - CHI NHáNH 2 ĐắK NôNG

Mã số thuế: 3700640882-030 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Địa chỉ: Số nhà 58, Thôn Giang Cách, Xã Đắk Drô, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CHI NHáNH ĐắK NôNG - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LIêN HOAN

Mã số thuế: 3801050287-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang
Địa chỉ: Thôn Phú Thuận, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY TNHH NHIêN LIệU XăNG DầU TâY NGUYêN - CửA HàNG XăNG DầU Số 45

Mã số thuế: 3801120657-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Ninh Giang, Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Thành Bắc Kạn Tại Đắk Nông

Mã số thuế: 4700255970-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan
Địa chỉ: Thôn Nam Xuân, Xã Nâm Đir, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN VN79T

Mã số thuế: 5801283207 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Kiệt, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU THANH PHúC

Mã số thuế: 6000120682 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Phúc
Địa chỉ: 65 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XăNG DầU MINH HằNG

Mã số thuế: 6000122601 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hằng
Địa chỉ: Thôn Nam Thạnh, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Chi nhánh xưởng chế biến lâm sản Hải Sơn

Mã số thuế: 6000155237-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Xã Quảng phú, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Nung

Mã số thuế: 6000174310 - Người đại diện pháp luật: Hà Hữu Thanh
Địa chỉ: xã nam nung, Xã Nâm Nung, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Công ty Lâm Nghiệp Quảng Đức

Mã số thuế: 6000174790 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Túc
Địa chỉ: Krông Nô, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG SơN HUệ

Mã số thuế: 6000328680 - Người đại diện pháp luật: Trần Trường Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU ANH TUấN

Mã số thuế: 6000432547 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đắk Thành, Xã Đắk Sôr, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU ANH TUấN

Mã số thuế: 6000432547-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đức Lập, Xã Đắk Sôr, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ VăN THI

Mã số thuế: 6000440668 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Dân
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

HTX SXKD Tổng Hợp Hải Nam-Xã Quảng Phú

Mã số thuế: 6000452367 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Doanh nghiệp tư nhân Trần Phát

Mã số thuế: 6000596344 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Toán
Địa chỉ: Thôn Nam Cường, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN QUỳNH MAI

Mã số thuế: 6000661603-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Đắk Nông