Tìm kiếm
Có 607 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CẩM XUYêN Hà TĩNH II

Mã số thuế: 0100686174-134 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: Tổ 14, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Khách Sạn Sông La

Mã số thuế: 0101230793-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Trang
Địa chỉ: Khách sạn Sông La, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DINH DưỡNG QUốC Tế VIệT Mỹ

Mã số thuế: 0107931971 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Dũng
Địa chỉ: Thôn Nhân Hòa, , Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN HọC VIệN NGôN NGữ BáCH KHOA - CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 0108773446-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Mỹ Thơ
Địa chỉ: Số 219 Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0303217354-121 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Anh Hoàng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, tổ dân phố 14, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Văn Phòng Đại Diệncông Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Khai Thác Mỏ Đại Phát Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0305918517-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiền
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Hà NộI - TRUNG TâM BáN Lẻ Tổ 13 TT CẩM XUYêN

Mã số thuế: 0311609355-235 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Thanh, TDP 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Long Hải Hai Bốn - Chi Nhánh Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0312117317-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Đức, thôn Nguyễn Đối, Xã Cẩm Hà, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Du Học Nhân Phú Chi Nhánh Hà Tĩnh

Mã số thuế: 2300758101-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giang
Địa chỉ: Nhà bà Võ Thị Trúc, thôn Vĩnh Thái, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâN THàNH 8 - CHI NHáNH KINH DOANH KHí DầU Mỏ HóA LỏNG LPG Hà TĩNH

Mã số thuế: 2801158088-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Đạt
Địa chỉ: Xứ đồng Bàu Chương, thôn Sơn Trung, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Quang Triều Tại Cẩm Xuyên

Mã số thuế: 2900512540-004 - Người đại diện pháp luật: Lương Thành Vinh
Địa chỉ: Số 340, khối 12, đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Long

Mã số thuế: 2901263720 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thành Long
Địa chỉ: Thôn Hưng Đạo, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và ĐầU Tư XâY DựNG VINH THăNG

Mã số thuế: 3000147689 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thăng
Địa chỉ: Số nhà 113 đường Hà Huy Tập, tổ dân phố 14, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Đội Thi Hành án Huyện Cẩm Xuyên

Mã số thuế: 3000164500 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cương
Địa chỉ: Thị trấn, , Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Văn phòng UBND huyện

Mã số thuế: 3000164518 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Văn phòng UBND, , Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

UBND Xã Cẩm Bình

Mã số thuế: 3000164564 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Quang Châu -Cẩm Bình, , Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

UBND Xã Cẩm Thành

Mã số thuế: 3000164571 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 Cẩm Thành, , Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

UBND Xã Cẩm Thạch

Mã số thuế: 3000164596 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5 Cẩm Thạch, , Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

UBND Xã Cẩm Duệ

Mã số thuế: 3000164606 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 10 Cẩm Duệ, , Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

UBND Xã Cẩm Quan

Mã số thuế: 3000164620 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 8 Xã Cẩm Quan, , Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh