Tìm kiếm
Có 573 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK MIL ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-324 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Tính
Địa chỉ: Số 16, Đường Lê Duẩn, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông I Tại Đắk Nông

Mã số thuế: 0101013460-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quang Sang
Địa chỉ: 43 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0107490572-044 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quang Hưng
Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ GIáO DụC Và KINH DOANH QUốC Tế TạI TỉNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0107614789-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Diễm
Địa chỉ: 162 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CôNG TY TNHH HợP TáC QUốC Tế HIMARI - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0108438367-002 - Người đại diện pháp luật: Tường Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Xuân Tình 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CôNG TY TNHH KNP TOàN CầU CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0108485455-001 - Người đại diện pháp luật: Lại Xuân Kiều
Địa chỉ: Số nhà 01, Thôn Đức Hòa, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Cấp Thoát Nước - Nhà Máy Nuớc Đắk Mil

Mã số thuế: 0300393538-012 - Người đại diện pháp luật: Hòa Quang Vạn
Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Khuyến, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐôNG á - CHI NHáNH ĐăKNôNG

Mã số thuế: 0301442379-038 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Sơn
Địa chỉ: Số 199, Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Đắk Mil

Mã số thuế: 0302567652-111 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Hằng
Địa chỉ: 78 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 1, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI DI ĐộNG

Mã số thuế: 0303217354-054 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Trâm
Địa chỉ: Số 65-67, Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN INTIMEX TạI ĐắK MIL

Mã số thuế: 0304421306-009 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nhân
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thuận An, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

Công Ty TNHH Vận Tải Kumho Samco Buslines - Chi Nhánh Đắk Mil Tại Đắk Nông

Mã số thuế: 0305308215-007 - Người đại diện pháp luật: Cao Đăng Tuấn
Địa chỉ: 08 Thôn Đức Vinh, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BáCH HóA XANH - CửA HàNG BáCH HóA XANH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0310471746-375 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đăng Linh
Địa chỉ: Số 65-67, Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN GIA Vị ĐôNG DươNG CHI NHáNH ĐắK MIL

Mã số thuế: 0313097374-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Quỳnh Anh
Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Đắk Gằn, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CHI NHáNH ĐắK NôNG - CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ NAM KHANG

Mã số thuế: 0314969518-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Số 15, Thôn Hòa Phong, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM FPT LONG CHâU - NHà THUốC LONG CHâU 179

Mã số thuế: 0315275368-060 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Điệp
Địa chỉ: Số 147 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU TíN VươNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0315642716-001 - Người đại diện pháp luật: Gu, Xinchun
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Đắk R-La, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA TâN á ĐạI THàNH TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0315661606-025 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: Thôn Đức Sơn, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN SAKUMI VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK MIL

Mã số thuế: 1801603065-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thà
Địa chỉ: Đường tỉnh lộ số 2, Thôn Xuân Hòa, Xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CHI NHáNH ĐắK MIL - CôNG TY TNHH SRISAWAD VIệT NAM

Mã số thuế: 2901807716-061 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông