Tìm kiếm
Có 634 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH BOT 319 SôNG PHAN - TổNG CôNG TY 319

Mã số thuế: 0100108984-029 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quang
Địa chỉ: Km1725+252, QL1, Thôn Minh Tiến, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HàM Mỹ BìNH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-277 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thị Hồng Hải
Địa chỉ: Số 116 Thôn Phú Hưng, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Mã số thuế: 0100686174-283 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lực
Địa chỉ: Số 263 Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Bình Thuận

Mã số thuế: 0300507707-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phước
Địa chỉ: Lô 3.21 Đường D5 và N1, KCN Hàm Kiệm II-Bita's, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty CP Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (Sadaco) Tại Bình Thuận

Mã số thuế: 0300699170-017 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 305 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH HàM THUậN NAM

Mã số thuế: 0301103908-155 - Người đại diện pháp luật: Trương Phước Tân
Địa chỉ: Khu phố Nam Thành, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NệM VạN THàNH TỉNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0301435068-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: Km 9, QL1A, thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU THủ ĐứC - CửA HàNG XăNG DầU Số 18

Mã số thuế: 0301444626-031 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân Tình
Địa chỉ: QL1A - Thôn Phú Sơn, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI TâN QUANG CườNG

Mã số thuế: 0301906101 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Thuận Thành, Xã Thuận Quí, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CHI NHáNH TạI BìNH THUậN - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG PHáT TRIểN NHà TâM ĐứC PHáT

Mã số thuế: 0303593408-002 - Người đại diện pháp luật: TRẦN ANH VŨ
Địa chỉ: Thôn Lập Phước, Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - VậN TảI XăNG DầU QUốC DUY

Mã số thuế: 0303698418-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hiệp
Địa chỉ: Thôn Dân Phú, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Chi Nhánh Cty CP Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc - XN Khai Thác Đá Bình Thuận

Mã số thuế: 0305096747-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Dân Bình, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH KHí MIềN NAM - CHI NHáNH MIềN ĐôNG TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: 0305097236-039 - Người đại diện pháp luật: Lê Khắc Ninh
Địa chỉ: Lô C3.20 đường D5, KCN Hàm Kiệm II-Bita's, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tân Thành Quang

Mã số thuế: 0305862744 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Quang
Địa chỉ: Thôn Minh Tiến, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CHI NHáNH BìNH THUậN - CôNG TY Cổ PHầN SơN Hà SàI GòN

Mã số thuế: 0307526635-018 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hòa
Địa chỉ: Km số 13, thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ANT FARM - CHI NHáNH TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: 0309764434-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Thửa đất số 45, Tờ bản đồ số 48, Quốc lộ 1, Thôn Phú Lộc, Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Tân Hiệp Thành - Trạm Xăng Dầu Sông Phan

Mã số thuế: 0309984711-001 - Người đại diện pháp luật: Mạc Quang Châu
Địa chỉ: Thôn Minh Tiến, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ LINH NAM - CHI NHáNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0310504222-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Cây Găng, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XUấT NHậP KHẩU CAO THàNH PHáT

Mã số thuế: 0310613327 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Kính
Địa chỉ: Thôn Lập Bình, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vũ Và Anh Em

Mã số thuế: 0312252605-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Trần Giang
Địa chỉ: Thôn Dân Bình, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận