Tìm kiếm
Có 435 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY Hà NộI

Mã số thuế: 0100100826-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Tiến Dũng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nam Giang, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NAM ĐàN NAM NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-861 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Sơn
Địa chỉ: Khối Phan Bội Châu, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH NGHệ AN � CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐôNG NAM

Mã số thuế: 0101216710-010 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THU
Địa chỉ: Nhà số 4, ngõ 317 ngách 2 Khối Mai Hắc Đế, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THIêN SơN - NHà MáY GạCH TUYNEL NAM THáI

Mã số thuế: 0101536301-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH NAM ĐàN � CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP VINCOMMERCE

Mã số thuế: 0104918404-058 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Hồng Dung
Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH TạI TỉNH NGHệ AN - CôNG TY TNHH VINCOM RETAIL MIềN BắC

Mã số thuế: 0106250673-011 - Người đại diện pháp luật: Mai Thu Thủy
Địa chỉ: Trung tâm VIncom+ Nam Đàn, Nghệ An, , Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH NGHệ AN - CôNG TY TNHH KINH DOANH Và THươNG MạI DịCH Vụ VINPRO

Mã số thuế: 0108203728-028 - Người đại diện pháp luật: Chu Thị Phan Anh
Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, , Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐỉNH VàNG

Mã số thuế: 0200269921-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Mạnh
Địa chỉ: Xóm Cầu Đòn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐúC GANG ĐôNG DươNG TạI NAM ĐàN, NGHệ AN

Mã số thuế: 0201429617-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lục
Địa chỉ: Xóm Cầu Đòn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Mê ĐI CA - CửA HàNG Số 105

Mã số thuế: 0302209992-053 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trần Văn Trúc Linh
Địa chỉ: Shop L01-03, tầng L1, Trung tâm thương Mai Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CôNG TY TNHH VN NAM ĐàN VạN AN

Mã số thuế: 0312005645 - Người đại diện pháp luật: Trương Công Tuấn
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH 4 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT NAHY

Mã số thuế: 0312987173-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thùy Dung
Địa chỉ: Lô L1-05C Tầng L1 Trung Tâm Vincom+ Nam Đàn, Nghệ An, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CôNG TY TNHH VăN HóA NAM LONG

Mã số thuế: 0313323263 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhân Quảng
Địa chỉ: Xóm Ba Đình, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ SUấT ăN HạNG NHấT

Mã số thuế: 0800975100-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hải Anh
Địa chỉ: Nhà ăn Công ty TNHH Haivina Kim Liên, Cụm Công Nghiệp Nam G, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QTM - HOàNG MINH - CHI NHáNH TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0900993720-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cơ Thạch
Địa chỉ: xóm 12, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CôNG TY TNHH QTM - HOàNG MINH GROUP - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0901075272-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Lệ Xuân
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Xuân Mai ,Xóm 12, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM KBT - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 2300896711-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Đức Lĩnh
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Sơn Tình

Mã số thuế: 2900187428 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Thái
Địa chỉ: Nhà ông Sơn, xóm Mậu Ba,, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn

Mã số thuế: 2900325879 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Minh
Địa chỉ: Xã Vân Diên, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CôNG TY TNHH TRườNG Kỳ TUấN

Mã số thuế: 2900328929 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 332, khối Xuân Khoa, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An