Tìm kiếm
Có 281 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TAM NôNG PHú THọ

Mã số thuế: 0100686174-418 - Người đại diện pháp luật: Hán Hải Nam
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ KHí CHíNH XáC THăNG LONG TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0101122477-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Trang
Địa chỉ: Lô D2-1, Khu công nghiệp Trung Hà, , Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT ĐIệN Tử THàNH LONG TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0102095441-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Tiến Thịnh
Địa chỉ: Khu 11, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP QUốC Tế ARISTA

Mã số thuế: 0102122416 - Người đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn Huân
Địa chỉ: Km số 26, Quốc Lộ 32C, Xã Lam Sơn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Nhất Tâm Tại Phú Thọ

Mã số thuế: 0104151885-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dàng
Địa chỉ: HTX Nông nghiệp Thượng Nông, , Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHôM VIệT PHáP - NHà MáY NHôM VIệT PHáP

Mã số thuế: 0104242130-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Phụ
Địa chỉ: Lô A, Khu công nghiệp Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CHI NHáNH PHú THọ - CôNG TY Cổ PHầN THUậN PHáT VIệT NAM

Mã số thuế: 0105311443-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Thuận
Địa chỉ: K26, Quốc lộ 32C, , Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH ứng Dụng Khoa Học Quốc Tế Bách Khoa Javin

Mã số thuế: 0106693682-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Diễm Hương
Địa chỉ: Khu 11, Xã Lam Sơn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH THựC PHẩM ĐTK TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0107525144-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Mai Hoa
Địa chỉ: Lô B, Khu Công nghiệp Trung Hà, , Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG 85

Mã số thuế: 0107569511 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Khu 18, Xã Bắc Sơn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CôNG TY CP CHế BIếN Và XUấT NHậP KHẩU LâM SảN VIệT NAM

Mã số thuế: 0107569568 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Khu 2 - Xã Hương Nộn, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CôNG TY TNHH SEKINO VIệT NAM

Mã số thuế: 0109034342 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HOÀNG LAM
Địa chỉ: Lô B3 - Khu công nghiệp Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MD VIệT NAM TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0310305900-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Anh Tam
Địa chỉ: Lô B5, Khu Công nghiệp Trung Hà, , Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Quang Hanh

Mã số thuế: 0500322968-001 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Hanh
Địa chỉ: Phố Mới Hưng Vượng, Thị trấn Hưng Hoá, , Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ABC

Mã số thuế: 0801235902 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN DINH DưỡNG QUốC Tế ĐàI LOAN, CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0900373251-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thế Vinh
Địa chỉ: Khu 12, Xã Vạn Xuân, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ TOHOKU

Mã số thuế: 2300864526 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Phi
Địa chỉ: Lô B2, KCN Trung Hà, Xã Dân Quyền, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tohoku Tại Phú Thọ

Mã số thuế: 2300864526-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Lô B2, Khu Công Nghiệp Trung Hà, , Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Hồng Đà

Mã số thuế: 2600200798 - Người đại diện pháp luật: Phan Hồng Sơn
Địa chỉ: xã Hồng Đà, , Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Dậu Dương

Mã số thuế: 2600200861 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Chiến
Địa chỉ: Khu 5, xã Dậu Dương, , Huyện Tam Nông, Phú Thọ