Tìm kiếm
Có 248 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐứC Cơ GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-241 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Bảy
Địa chỉ: 112 Quang Trung, Tổ dân phố 1, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐứC CHUNG

Mã số thuế: 0201260181-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Đoan Phong
Địa chỉ: Thôn Chư Pồ 2, Xã Ia Kla, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CôNG TY TNHH XâY DựNG EICON

Mã số thuế: 0401933010 - Người đại diện pháp luật: Dương Thành Nhân
Địa chỉ: Thửa đất 19-20 Tờ bản đồ số 16, Xã Ia Kriêng, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TRUNG HùNG

Mã số thuế: 4101416971-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Lâm
Địa chỉ: Trạm xăng dầu số 1 Lệ Thanh, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Chi cục thuế Đức Cơ

Mã số thuế: 5900180756-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: TT.Đức Cơ, , Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ

Mã số thuế: 5900187920 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng
Địa chỉ: Làng Bi, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI TâN VĩNH PHáT - ĐứC Cơ

Mã số thuế: 5900188057-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Lai
Địa chỉ: KM 246, QL 19B, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TổNG CôNG TY 15 - CHI NHáNH CôNG TY 75

Mã số thuế: 5900189438-011 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hà Tâm
Địa chỉ: Thôn Thanh Tân, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Công ty 75 - Bộ quốc phòng

Mã số thuế: 5900190560 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Sang
Địa chỉ: Thôn Thanh Giáo -Xã IaKrê, , Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN 74

Mã số thuế: 5900190578 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Ia Tang, Xã Ia Kla, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN 72

Mã số thuế: 5900190627 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Quang
Địa chỉ: Km 228, Quốc lộ 19, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI CôNG NAM

Mã số thuế: 5900215938 - Người đại diện pháp luật: Ngô Công Đoan
Địa chỉ: 313 Quang Trung, khối phố 4, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Mai - Cơ Sở 5

Mã số thuế: 5900292594-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Mai
Địa chỉ: Ia Lâm, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tây Gia Lai

Mã số thuế: 5900292957 - Người đại diện pháp luật: Trần Như Hảo
Địa chỉ: 212 Quang Trung, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tây Gia Lai Số 1

Mã số thuế: 5900292957-002 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Cửa Khẩu, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CHI NHáNH III - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TâY GIA LAI

Mã số thuế: 5900292957-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Thái Khắc Thành
Địa chỉ: Lô 01-66 Khu Hành chính Thương mại-Dịch vụ, khu trung tâm ki, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Trung Tâm Y Tế huyện Đức Cơ

Mã số thuế: 5900313043 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Chỉ
Địa chỉ: Tuyến 5-ChưTy, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Ban Quản Lý Dự án RAI Huyện Đức Cơ

Mã số thuế: 5900313043-001 - Người đại diện pháp luật: Rơ Mah Thương
Địa chỉ: TT. Chư Ty, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Cơ

Mã số thuế: 5900313050 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngọc Nữ
Địa chỉ: Quang Trung, ChưTy, , Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Công An Huyện Đức Cơ

Mã số thuế: 5900313075 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Quang Trung, , Huyện Đức Cơ, Gia Lai