Tìm kiếm
Có 2.201 kết quả tìm kiếm
VIETTEL SóC TRăNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-051 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trí Dũng
Địa chỉ: Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Chi cục đăng kiểm Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100109120-040 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tài
Địa chỉ: 855 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Công ty bảo hiểm Pjico Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100110768-038 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Liêm
Địa chỉ: 737 Quốc lộ 1, K3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100111948-084 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc ánh
Địa chỉ: Số 24C Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100112437-045 - Người đại diện pháp luật: Trần Chí Luận
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100112620-015 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chơn
Địa chỉ: Số 649 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100150619-056 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100230800-074 - Người đại diện pháp luật: Lê Chí Linh
Địa chỉ: Số PG01-01 Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100283873-118 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Khải
Địa chỉ: 26 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100520429-045 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 456/11 Mạc Đĩnh Chi, Khóm 06, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100686174-212 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Bá
Địa chỉ: Số 20B Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BA XUYêN SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-934 - Người đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Lơ
Địa chỉ: 11 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-940 - Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Hồng
Địa chỉ: 4 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

MOBIFONE TỉNH SóC TRăNG - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 9 - TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIFONE

Mã số thuế: 0100686209-046 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hùng
Địa chỉ: Số 174 Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100695387-064 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Nga
Địa chỉ: 32 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sóc trăng

Mã số thuế: 0100774631-042 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Thiện
Địa chỉ: Số 62 Trần Bình Trọng, khóm 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN EV GROUP - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0101238337-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Hương
Địa chỉ: Lầu 07, Tòa nhà ánh Quang Plaza, Số 07-09 Tôn Đức Thắng, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Công ty Bảo Việt Sóc Trăng

Mã số thuế: 0101527385-049 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phương
Địa chỉ: 151 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CHI NHáNH SóC TRăNG - CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG FPT

Mã số thuế: 0101778163-055 - Người đại diện pháp luật: Phạm Duy Khiêm
Địa chỉ: Số 33 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CHI NHáNH SóC TRăNG-CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế MặT TRờI Đỏ

Mã số thuế: 0102646635-026 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Kim Chi
Địa chỉ: Lô L4-04, Tầng L4, TTTM Vincom Plaza Sóc Trăng, Đường Trần H, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng