Tìm kiếm
Có 255 kết quả tìm kiếm
Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Cần Đơn

Mã số thuế: 0100105870-010 - Người đại diện pháp luật: Mai Ngọc Hoàn
Địa chỉ: ấp Thanh Thuỷ, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN Bù ĐốP TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-306 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phương
Địa chỉ: Số 102, đường Hùng Vương, khu phố Thanh Xuân, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC CôNG TY Cổ PHầN MVG VIệT NAM

Mã số thuế: 0107408105-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lê
Địa chỉ: Số 162, Khu phố Thanh Bình, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tri Bỉ

Mã số thuế: 0304874377-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Minh
Địa chỉ: , Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Giang Khoa

Mã số thuế: 0308987692-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Khắc Lâm
Địa chỉ: 539 Nguyễn Đình Chiểu, KP. Thanh Bình, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LARA - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0312949146-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 3, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT KHẩU LôNG MI NHâN TạO LCK

Mã số thuế: 0315966647-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kan
Địa chỉ: Số 209 ấp Sóc Nê, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Khí Sinh Học Môi Trường Xanh

Mã số thuế: 1000664443-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hưng
Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH TổNG HợP NGọC MINH

Mã số thuế: 3100954904-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Ngà
Địa chỉ: ấp 3, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP VELMAR - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 3602958772-003 - Người đại diện pháp luật: Lee Meng Hong
Địa chỉ: ấp Bù Tam, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THANH Hà PHáT TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 3603087334-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thế Anh
Địa chỉ: Số nhà 86, ấp 3, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐO ĐạC PHONG HUY

Mã số thuế: 3701485069-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết San
Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Điền

Mã số thuế: 3701777311-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bé Nghĩa
Địa chỉ: Số 360, Tổ 6, KP. Thanh Xuân, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRò CHơI ĐIệN Tử PHáT AN

Mã số thuế: 3702644748-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Trung
Địa chỉ: Số 15, Đường ĐT 759B, Tổ 7, Khu Phố Thanh Bình, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRạM XăNG DầU HOàNG TRọNG

Mã số thuế: 3800100520-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Liên
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Doanh nghiệp Tư Nhân Ngọc Khanh

Mã số thuế: 3800101193 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Khanh
Địa chỉ: , Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lý Xăng Dầu Hồng Phúc

Mã số thuế: 3800102542 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Thanh Liêm
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Thanh Tâm

Mã số thuế: 3800184908 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tâm
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CHI NHáNH TâN THàNH - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRạM XăNG DầU TâN THủY

Mã số thuế: 3800205636-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Cảnh
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT NHA BíCH

Mã số thuế: 3800222744 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Minh
Địa chỉ: ấp Tân Lập, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp, Bình Phước