Tìm kiếm
Có 213 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN YêN CHâU SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-354 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Khải
Địa chỉ: Tiểu khu I, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

Địa điểm kinh doanh số 51 tại tỉnh Sơn La

Mã số thuế: 0313617136-436 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI XUâN HùNG TạI SơN LA

Mã số thuế: 0700777264-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Trụ
Địa chỉ: Bản Đông, Xã Chiềng Khoi, Huyện Yên Châu, Sơn La

Trạm cấp phát xăng dầu Quốc phòng Chiềng On

Mã số thuế: 5500155730-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Oanh
Địa chỉ: Chiềng On, Xã Chiềng On, Huyện Yên Châu, Sơn La

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Châu

Mã số thuế: 5500156004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

PHòNG TàI CHíNH - Kế HOạCH

Mã số thuế: 5500156036 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

Phòng tư pháp huyện Yên Châu

Mã số thuế: 5500156043 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

Huyện Yên Châu, CCT KV Mai Sơn - Yên Châu

Mã số thuế: 5500157720-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Tiến
Địa chỉ: Thị trấn, , Huyện Yên Châu, Sơn La

Doanh nghiệp tư nhân Hà Hải

Mã số thuế: 5500212410 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Khoa
Địa chỉ: Bản Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tiến Thành

Mã số thuế: 5500213936 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Tiến
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

CôNG TY TNHH ĐứC CườNG YêN CHâU

Mã số thuế: 5500222627 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điệp
Địa chỉ: Bản Kim Chung 3, Xã Phiêng KHòai, Huyện Yên Châu, Sơn La

CôNG TY TNHH MTV NHàN HUệ

Mã số thuế: 5500273692 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Nhàn
Địa chỉ: Bản Yên Thi, Xã Lóng Phiêng, Huyện Yên Châu, Sơn La

Chi nhánh công ty cổ phần Hải Lâm - Tại huyện Yên Châu

Mã số thuế: 5500279479-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình KHoa
Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, , Huyện Yên Châu, Sơn La

Hợp tác xã dịch vụ chế biến chè Phiêng Khoài

Mã số thuế: 5500285063 - Người đại diện pháp luật: Trần Tấn Đạt
Địa chỉ: Bản Kim Chung, Xã Phiêng KHòai, Huyện Yên Châu, Sơn La

Công ty cổ phần rượu Việt - Pháp

Mã số thuế: 5500288635 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Viện
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Chế Biến Nông Lâm Sản Long Nhàn

Mã số thuế: 5500289798 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: Bản Chiềng Hưng, Xã Yên Sơn, Huyện Yên Châu, Sơn La

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THịNH XUYếN

Mã số thuế: 5500312528 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Xuyến
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

Công ty trách nhiệm hữu hạn Điệp Hoa

Mã số thuế: 5500312817 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Yên châu, , Huyện Yên Châu, Sơn La

Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Tà Vàng

Mã số thuế: 5500326746 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Bản Tà Vàng, Xã Lóng Phiêng, Huyện Yên Châu, Sơn La

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Triệu Hà

Mã số thuế: 5500359741 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Việt
Địa chỉ: Số nhà 26, Phố Nguyễn Văn Huyên,Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La