Tìm kiếm
Có 37.486 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tập Đoàn Dệt May Việt Nam Tại Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100100008-047 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Hương
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tổng Công Ty Thép Việt Nam -Ctcp -Công Ty Tư Vấn Và Thiết Kế Luyện Kim

Mã số thuế: 0100100047-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng
Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ban Quản Lý Dự án Thủy Điện 6 - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Mã số thuế: 0100100079-086 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh Quang
Địa chỉ: 25 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

BAN QUảN Lý Dự áN ĐIệN 3 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-092 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh Quang
Địa chỉ: Số 25, đường Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Phân Viện Dệt May Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100100294-001 - Người đại diện pháp luật: Lê ĐạI HưNG
Địa chỉ: 345/128A Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN - VIệN NGHIêN CứU DệT MAY TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100100294-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Đại Hưng
Địa chỉ: 345/128A Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh

Viện Mẫu Thời Trang

Mã số thuế: 0100101001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sao Kim
Địa chỉ: Lầu 7, Số 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Hà NộI - CôNG TY Cổ PHầN TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100101273-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Sơn
Địa chỉ: 77-79 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH - TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 0100101308-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Nhu
Địa chỉ: 5A2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty TNHH MTV Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp (TP.Hà Nội)

Mã số thuế: 0100102051-001 - Người đại diện pháp luật: nguyễn Thanh Vinh
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm-P.Đakao, , Quận 1, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN RượU Và NướC GIảI KHáT Hà NộI TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100102245-005 - Người đại diện pháp luật: Mai Viết Hùng
Địa chỉ: 26 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tổng Công Ty Cơ Điện Xây Dựng - CTCP Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100102397-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Anh Phương
Địa chỉ: 55 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100102608-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Dục Hinh
Địa chỉ: Tòa nhà NNC, số 16Bis, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hà Nội

Mã số thuế: 0100102848-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Cường
Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế CôNG NGHIệP HóA CHấT

Mã số thuế: 0100103520-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trí
Địa chỉ: 37/76 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh

Phân Viện Quy Hoạch Và Thiết Kế Nông Nghiệp

Mã số thuế: 0100103633-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Cảnh Định
Địa chỉ: 20 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHăN NUôI VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100104443-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tuyên
Địa chỉ: 87 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Đông Đô

Mã số thuế: 0100105253-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Huân
Địa chỉ: 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng P.BN, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN TổNG CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và XâY DựNG VIệT NAM TạI THàNH PHố Hồ CHí MIN

Mã số thuế: 0100105616-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọ
Địa chỉ: Tòa Nhà Vinaconex, 47 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THUê TàU (VIETFRACHT HOCHIMINH)

Mã số thuế: 0100105937-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Tân
Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh