Tìm kiếm
Có 172 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KôNG CHRO ĐôNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-245 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lực
Địa chỉ: 239 Nguyễn Huệ, tổ dân phố 2, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

CHI NHáNH GIA LAI - CôNG TY TNHH Đá VIET-EURO-STONE

Mã số thuế: 4100479249-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chế Thục Quỳnh Như
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Kông Yang, Huyện Kông Chro, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THàNH PHú - GIA LAI

Mã số thuế: 5900176421-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: 87 Anh hùng Núp, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Chi cục thuế KongChro

Mã số thuế: 5900180756-010 - Người đại diện pháp luật: hvto
Địa chỉ: TT.KongChro, , Huyện Kông Chro, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP KôNG H'DE

Mã số thuế: 5900187783 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Kim
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Kông Yang, Huyện Kông Chro, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP IA PA

Mã số thuế: 5900187825 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: 93 Anh Hùng Núp - TT.KongChro, , Huyện Kông Chro, Gia Lai

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chro

Mã số thuế: 5900187857 - Người đại diện pháp luật: Võ Đình Chung
Địa chỉ: 77 Lê Lai, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRọNG NGUYêN

Mã số thuế: 5900200441 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Trú
Địa chỉ: Tổ dân phô� Plei Kto�h, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Doanh nghiệp tư nhân Như ý

Mã số thuế: 5900255708 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến An
Địa chỉ: Thôn 10 xã Yang Trung, , Huyện Kông Chro, Gia Lai

Phòng Tài chính - Kế hoạch Kông Chro

Mã số thuế: 5900277116 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hướng
Địa chỉ: 14 Trần Hưng Đạo - Thị Trấn, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Kông Yang

Mã số thuế: 5900277123 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kông Yang, Xã Kông Yang, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Trung tâm y tế Kông Chro

Mã số thuế: 5900277130 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Chơi
Địa chỉ: TTrấn Kông Chro, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Uỷ ban nhân xã Yang Trung

Mã số thuế: 5900277155 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thế Quyền
Địa chỉ: Xã Yang Trung, Xã Yang Trung, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Phòng Tư pháp

Mã số thuế: 5900277162 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TTrấn Kông Chro, , Huyện Kông Chro, Gia Lai

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị

Mã số thuế: 5900277194 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TTRấn Kông Chro, , Huyện Kông Chro, Gia Lai

UBND xã ĐăkTpang

Mã số thuế: 5900289457 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Cường
Địa chỉ: làng Kpiêu, Xã Đăk Tơ Pang, Huyện Kông Chro, Gia Lai

UBND xã Ya Ma

Mã số thuế: 5900289464 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn II xã Ya ma, , Huyện Kông Chro, Gia Lai

Trạm Quản lý nước và công trình đô thị

Mã số thuế: 5900295651 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Hải
Địa chỉ: Tổ 2 - TT. Kongchoro, , Huyện Kông Chro, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Trang

Mã số thuế: 5900297930 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Đông
Địa chỉ: Tô� dân phô� Plei Hlektu, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Uỷ Ban Nhân Xã Yang Nam

Mã số thuế: 5900301802 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Dêi
Địa chỉ: Xã Yang Nam, Xã Yang Nam, Huyện Kông Chro, Gia Lai