Tìm kiếm
Có 712 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NINH HảI NINH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-688 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Phát
Địa chỉ: Khu phố Khánh Hiệp, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN TOàN CầU ICC

Mã số thuế: 0102129450 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Bắc
Địa chỉ: Số 05 đường Trần Anh Tông, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Muối Khánh Vinh - Chi Nhánh Ninh Thuận

Mã số thuế: 0200581746-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc Hỏa
Địa chỉ: Thôn Núi Quýt, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THáI BìNH

Mã số thuế: 0302518158 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thanh
Địa chỉ: Số 169 Đường Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHú THUậN

Mã số thuế: 0303112954 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giang
Địa chỉ: Khu phố Khánh Hiệp, đường Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư-Thương Mại Phú Thuận-Khu Du Lịch Resort Phú Thuận

Mã số thuế: 0303112954-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Kính
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

PHâN HIệU TRườNG ĐạI HọC NôNG LâM THàNH PHố Hồ CHí MINH TạI TỉNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0303182912-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Lý
Địa chỉ: , Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN NINH CHữ BAY

Mã số thuế: 0305206189 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến
Địa chỉ: Thôn Khánh Hội, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CN Công ty TNHH MTV Chế biến xuất nhập khẩu thủy hải sản Vĩnh Ban

Mã số thuế: 0305231040-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Ngà
Địa chỉ: Thôn Mỹ Phong, Xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thủy Sản Biển Việt

Mã số thuế: 0305304820-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thuận Hải
Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 2, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nghiên Cứu - Sản Xuất Đất Việt

Mã số thuế: 0309585227-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Thôn Khánh Hội, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PG VINA TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 0311731387-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà Giang
Địa chỉ: Khu phố Ninh Chữ 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI TEAKWONDO KIM Hổ TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 0312873828-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Trung
Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MUSTWELL TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 0313914594-001 - Người đại diện pháp luật: WANG LU YUAN
Địa chỉ: Tổ 2, thôn Khánh Tường, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH ASIA WORLD - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0315741996-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hiền
Địa chỉ: Số nhà 11 Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Công Ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Hùng Vương - Bến Tre

Mã số thuế: 1300710115 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đời
Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Thủy Sản Cường Lộc Phát

Mã số thuế: 1801399740-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Kim Ngót
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hiệp, Xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIốNG THủY SảN INDOANCO CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 1801458347-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Phi ẩn
Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY SảN MINH Lê CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 1801470111-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ MINH TUẤN
Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vina Tôm

Mã số thuế: 2000985914-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn
Địa chỉ: Khu 1 Ninh Chữ, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận