Tìm kiếm
Có 224 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Mỹ Tú Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100686174-939 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: 9 Trần Phú, ấp Cầu Đồn, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CHI NHáNH 1 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VạN THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0303184846-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Kim Sơn
Địa chỉ: Số 234 đường tỉnh 939 ấp Xẻo Gừa, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NHIêN LIệU ĐôNG Đô - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0311880974-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Nhiên
Địa chỉ: ấp Xẻo Gừa, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐắC THịNH

Mã số thuế: 0313810387 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN KHẮC LINH VŨ
Địa chỉ: Thửa đất số 942, tờ bản đồ số 11, ấp Trà Lây, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Chi Nhánh Dntn Xăng Dầu Hồng Quân 6

Mã số thuế: 1800278768-006 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Xuân
Địa chỉ: ấp Phương An 3, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Đỗ HOàNG DũNG

Mã số thuế: 1800424031-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 912 tờ bản đồ số 04, ấp Phương Bình 1, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên

Mã số thuế: 2200106455 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thiên
Địa chỉ: ấp Mỹ Thuận, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đạt

Mã số thuế: 2200123838 - Người đại diện pháp luật: Hồ Minh Đạt
Địa chỉ: ấp Mương Khai, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Văn

Mã số thuế: 2200124091 - Người đại diện pháp luật: Trương Kỳ Bắc
Địa chỉ: Số 041 ấp Phương Bình II, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Huỳnh Hữu Nghĩa

Mã số thuế: 2200177216 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Châu
Địa chỉ: Số 109 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Chi cục thuế huyện Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200177576-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Huỳnh Hữu Nghĩa, , Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH Lê THìN

Mã số thuế: 2200179968 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Số 348, ấp Xẻo Gừa, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

DNTN âu Đa

Mã số thuế: 2200201807 - Người đại diện pháp luật: Phùng Nguyễn âu Đa
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn xã Mỹ Hương, , Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lạc Hồng

Mã số thuế: 2200209524 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trọng Nghĩa
Địa chỉ: ấp Cầu Đồn, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHượNG NHUNG - CửA HàNG XăNG DầU 108

Mã số thuế: 2200210015-002 - Người đại diện pháp luật: Kiều Nhựt Đan
Địa chỉ: ấp Tân Hòa B, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phượng

Mã số thuế: 2200218046 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Phượng
Địa chỉ: ấp Mương Khai, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Diệu

Mã số thuế: 2200218617 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Hồng
Địa chỉ: Số 200, Đường Trần Phú. ấp Cầu Đồn, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Diệu

Mã số thuế: 2200218617-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Hồng
Địa chỉ: ấp Cầu Đồn, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thịnh 3

Mã số thuế: 2200218631-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Hằng
Địa chỉ: ấp Phương An 3, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Công Ty TNHH Trung Vỉnh

Mã số thuế: 2200220694 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Vinh
Địa chỉ: ấp Trà Lây 1, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng