Tìm kiếm
Có 432 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN PHướC TIềN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-270 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Chi Nhánh Tiền Giang Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Đông Dương

Mã số thuế: 0102020742-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Trần Đạt
Địa chỉ: ấp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CôNG TY TNHH SCANCOM VIệT NAM - CHI NHáNH MEKONG

Mã số thuế: 0301878655-004 - Người đại diện pháp luật: Edwin Van Der Sloot
Địa chỉ: Lô 71B3 và 72B1 Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CôNG TY TNHH SCANCOM VIệT NAM - CHI NHáNH LONG GIANG

Mã số thuế: 0301878655-008 - Người đại diện pháp luật: EDWIN VAN DER SLOOT
Địa chỉ: Lô 87A, 88, 89, 90B Khu Công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Môi Trường Tươi Sáng

Mã số thuế: 0303400455-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thành
Địa chỉ: ấp Tân Hưng Phú, Xã Tân Hòa Tây, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hiệp Phong-Cửa Hàng Xăng Dầu Hoàng Dũng

Mã số thuế: 0303937144-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hữu Hiệp
Địa chỉ: ấp Tân Quới, Xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI NHIêN LIệU CửU LONG-CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0305390812-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Pháp
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CôNG TY Cổ PHầN MASAN MEATLIFE - CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0311224517-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Thái Hoàng
Địa chỉ: Lô 22, 23B KCN Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hóa Dầu á Đông- Cửa Hàng Xăng Dầu á Đông 1

Mã số thuế: 0311433197-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dũng
Địa chỉ: ấp Mỹ Đức, , Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI TIềN GIANG - CửA HàNG XăNG DầU Số 71

Mã số thuế: 0312985881-014 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: ấp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MEKONG NATURAL

Mã số thuế: 0312987102 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khang
Địa chỉ: 134 ấp 2, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộC TíN MINH TạI TIềN GIANG

Mã số thuế: 0313357086-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mai Phương
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - XNK MINH NGUYêN TIềN GIANG

Mã số thuế: 0313458729-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Vi Hồng
Địa chỉ: ấp 5, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VIET GOODS TRADE

Mã số thuế: 0313576426-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tín
Địa chỉ: Số 68, khu phố 4, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DầU KHí LâM ĐIềN- TRạM XăNG DầU LâM ĐIềN

Mã số thuế: 0314506069-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Pháp
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Địa điểm kinh doanh-Công ty TNHH Xuất nhập khẩu NTV Việt Nam

Mã số thuế: 0314915008-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG
Địa chỉ: số 096, ấp Tân Phong, Xã Tân Lập 2, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CHI NHáNH TIềN GIANG - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TùNG THANH

Mã số thuế: 0315451694-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hoàng Thanh Minh
Địa chỉ: Khu Phố Mỹ Đức, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ UY TOàN

Mã số thuế: 0315581446 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Nhuận, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LươNG THựC THựC PHẩM HIệP LựC-NHà MáY XAY XáT HIệP LựC

Mã số thuế: 1100123818-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Tràng
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TâN THàNH THủ THừA TâN PHướC

Mã số thuế: 1100592538-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Điệp
Địa chỉ: Tỉnh lộ 865, Khu 4, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang