Tìm kiếm
Có 471 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BắC BìNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-275 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Tuấn
Địa chỉ: Số 343 Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH LươNG SơN BìNH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-285 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Quốc Thông
Địa chỉ: Khu phố Lương Nam, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY CP PHáT TRIểN ĐIệN LựC VIệT NAM - NHà MáY THủY ĐIệN BắC BìNH

Mã số thuế: 0101264520-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hưng
Địa chỉ: Thôn Suối Nhuôm, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐứC CảNH

Mã số thuế: 0301444087-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Hoàng Vũ
Địa chỉ: Thôn Hồng Hải, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Và Thương Mại Đặng Thành

Mã số thuế: 0301887882 - Người đại diện pháp luật: Đồng Đắc Lộc
Địa chỉ: Thôn Hồng Lâm, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Điện Năng lượng Mặt trời mái nhà Trạm thu phí KM 1661+600 QL 1A � Công ty CP ĐTPT Hạ tầng Sài Gòn

Mã số thuế: 0302348354-004 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: KM 1661+600 Quốc lộ 1A, Thôn 2, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG PHAN ĐìNH

Mã số thuế: 0303719273-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Đình Châm
Địa chỉ: Thôn Lương Đông, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TấN NGHĩA

Mã số thuế: 0303810589-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nhân
Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GPM BìNH THUậN

Mã số thuế: 0305118969 - Người đại diện pháp luật: Evgeny Volosov
Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ban Qlda Nhà Máy Điện Gió Thuận Nhiên Phong - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Châu á

Mã số thuế: 0305536959-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Khắc Thi (Le Thi Khac)
Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hồng ân

Mã số thuế: 0309555159-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Trinh
Địa chỉ: Thôn Hải Thủy, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NôNG NGHIệP XâY DựNG THéP TIêN PHONG BìNH THUậN

Mã số thuế: 0310001814-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Tuyết Nga
Địa chỉ: Thôn Hồng Lâm, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Khiết Tường

Mã số thuế: 0312049850-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Hải Thủy, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Lộc Thiên Bảo

Mã số thuế: 0312518333-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tăng
Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Điện Năng lượng Mặt trời mái nhà trang trại Phong Lan Khu B-Công ty Cổ phần SXTM Đầu tư Thiên Đạt

Mã số thuế: 0313969667-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Phước
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XăNG DầU VâN ĐứC - CửA HàNG XăNG DầU Số 2

Mã số thuế: 0315098729-002 - Người đại diện pháp luật: NGÔ THỊ QUÝ
Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CôNG TY TNHH VINA-DONG

Mã số thuế: 0315418979 - Người đại diện pháp luật: Chae Jaeho
Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Điện Năng lượng Mặt trời mái nhà trang trại Phong Lan Khu C-Công ty TNHH Dịch vụ Lữ hành Ta Vi Vu

Mã số thuế: 0315592159-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Tỷ Muội
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà TRANG TRạI PHONG LAN KHU A � CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư OCEAN TOWER

Mã số thuế: 0316250091-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CôNG TY TNHH CHâU GIANG HưNG YêN

Mã số thuế: 0900862206 - Người đại diện pháp luật: Trần Thu Hương
Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Bình An, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận