Tìm kiếm
Có 411 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐấT Đỏ Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: 0100686174-879 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khu phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hoàng Cầm

Mã số thuế: 0302431122-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Điệp
Địa chỉ: ấp An Hải, Xã Lộc An, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THUỷ - HảI SảN ĐạI THàNH

Mã số thuế: 0302600042-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoà (Chan Chor Wo)
Địa chỉ: ấp Lộc An 2, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Du

Mã số thuế: 0302945600 - Người đại diện pháp luật: Vương Thị Mỹ Hương
Địa chỉ: ấp Tân Hội, Xã Phước Hội, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH ê Su Hai Tại Vũng Tàu

Mã số thuế: 0304401652-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Long Sơn
Địa chỉ: Khu phố Thanh Tân, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH AN MINH TạI Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0305216331-001 - Người đại diện pháp luật: An Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Khu phố Hải Sơn, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng Bách Khoa Việt- Cửa Hàng Xăng Dầu

Mã số thuế: 0305268530-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: Khu Phố Phước Thới, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xăng Dầu Vân Anh

Mã số thuế: 0310514781-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thảo
Địa chỉ: ấp Hội Mỹ, Xã Phước Hội, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thủy Sản An Tài

Mã số thuế: 0310818701-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đình Nghĩa
Địa chỉ: khu phố Lộc An, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Kinh Doanh Xăng Dầu Nhà Bè 2

Mã số thuế: 0312225986-002 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ VĂN HOÀN
Địa chỉ: Tỉnh lộ 52, Xã Long Tân, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ALPHA GREEN - CHI NHáNH Bà RịA

Mã số thuế: 0312931942-004 - Người đại diện pháp luật: Đặng Vũ Trí Dũng
Địa chỉ: ấp An Hải, Xã Lộc An, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI Bà RịA - VũNG TàU - CửA HàNG XăNG DầU Số 90

Mã số thuế: 0312985881-016 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Km 15 Quốc lộ 55, ấp Phước Sơn, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN SơN VIệT

Mã số thuế: 0313322823-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Việt
Địa chỉ: Căn B06-06 Oceanami Villas & Beach Club, Tỉnh lộ 44A, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh 4 Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Việt Hùng

Mã số thuế: 0313679679-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: Tổ 17, ấp An Hải, Xã Lộc An, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VANG Mỹ - NHà HàNG HảI YếN - LộC AN

Mã số thuế: 0313696794-001 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH NGỌC HẢI
Địa chỉ: Tổ 6 ấp An Hòa, Xã Lộc An, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN HUY HOàNG - VũNG TàU

Mã số thuế: 0315651252 - Người đại diện pháp luật: Trần Tấn Phụng
Địa chỉ: Khu phố Hải Tân, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG TRANG TRí NộI NGOạI THấT TâN LộC PHáT

Mã số thuế: 0315779083-001 - Người đại diện pháp luật: TRỊNH MINH TẢO
Địa chỉ: Số 503, Tổ 11, Khu Phố Hòa Hội, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp Tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số thuế: 1400147351-066 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: tỉnh lộ 44B, Xã Phước Hội, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Việt Tín Đồng Tháp

Mã số thuế: 1401995185-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngọc Thúy
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Hội, Xã Phước Hội, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Song Hải

Mã số thuế: 3500107081 - Người đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Cách
Địa chỉ: Khu phố Phước Điền, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu