Tìm kiếm
Có 623 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100108656-030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyến
Địa chỉ: Quốc lộ 49- Ngọc Anh, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

Phân hiệu tại Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trường Nghiệp Vụ Thuế

Mã số thuế: 0100231226-005 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hữu Cần
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHú VANG THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100686174-254 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Thanh
Địa chỉ: Thôn Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH TỉNH THừA THIêN HUế - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC MIRAIE

Mã số thuế: 0108563865-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quang
Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

ĐàI THôNG TIN DUYêN HảI HUế CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THôNG TIN ĐIệN Tử HàNG HảI VIệT NA

Mã số thuế: 0200118954-016 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Quốc Việt
Địa chỉ: Thôn Tân Cảng, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN Tử TIN HọC VIễN THôNG TạI THừA THIêN HUế - KHU Tổ HợP NGHỉ DưỡNG, DịC

Mã số thuế: 0200585282-017 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đức Tùng
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Lữ, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH HUế - CôNG TY Cổ PHầN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

Mã số thuế: 0301450108-015 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Dũng
Địa chỉ: Lô A 63, Khu Đô thị mới Mỹ Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CN CTy TNHH SXTMDV Bạch Việt - Bavico Resort & Spa - Tam Giang - Huế

Mã số thuế: 0302668347-011 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Lan
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Lữ, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN D.H

Mã số thuế: 0302975612-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Nhật
Địa chỉ: Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THIếT Kế XâY DựNG TIếN PHáT

Mã số thuế: 0314882218-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quy
Địa chỉ: 19 xóm 4 Thôn Lại Thế, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH THươNG MạI THịNH HồNG ĐạT

Mã số thuế: 0315911630 - Người đại diện pháp luật: REN, PENGCHENG
Địa chỉ: 184 Phạm Văn Đồng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và VậN TảI PETROLIMEX Đà NẵNG TạI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0400332955-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cửu Trí
Địa chỉ: Thôn Tân Cảng, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THAN MIềN TRUNG - Xí NGHIệP THAN HUế

Mã số thuế: 0400458027-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Bảo Dũng
Địa chỉ: 37 Kinh Dương Vương, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GAS PETROLIMEX Đà NẵNG TạI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0400485944-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Xuân Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Cảng, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư & XâY DựNG TườNG PHáT- CHI NHáNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0400552929-002 - Người đại diện pháp luật: Hồ Phương Anh
Địa chỉ: Km 54 quốc lộ 49 Thôn Trấn Hải Thành, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN VIễN ĐôNG

Mã số thuế: 0401684854 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Đạt
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Tuyết, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáCH NGHệ TOàN CầU - HUế

Mã số thuế: 0500530220-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quang
Địa chỉ: Tổ 8, thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TĩNH VIệT

Mã số thuế: 2901882551 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Mộc Trụ, , Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

Xí NGHIệP Tư VấN Và XâY LắP Số 8 - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và XâY DựNG NăNG LượNG XANH

Mã số thuế: 3200268786-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tài
Địa chỉ: Vọng Trì, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

Công Ty Cổ Phần Cảng Thuận An

Mã số thuế: 3300101117 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Trí
Địa chỉ: 05 Nguyễn Văn Tuyết, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế