Tìm kiếm
Có 162 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Sa Thầy Kon Tum

Mã số thuế: 0100686174-778 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Hà
Địa chỉ: Số nhà 54, Đường Hùng Vương, Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN VI NA

Mã số thuế: 0309135450 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Đức Thuần
Địa chỉ: Thôn Nhơn Bình, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Vi Na Tại Kon Tum

Mã số thuế: 0309135450-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Bình Trọng
Địa chỉ: Thôn Nhơn Bình, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

ĐịA ĐIểM KINH DOANH SA THầY CôNG TY TNHH MTV CHUYểN PHáT NHANH THUậN PHONG- CHI NHáNH TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0313617136-442 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hưng
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thái Dương Tại Kon Tum

Mã số thuế: 0500480065-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Cơ
Địa chỉ: Thôn Nhơn Nghĩa, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV BảO TRâN KON TUM

Mã số thuế: 4100511982 - Người đại diện pháp luật: Tô Thị Bích Hạnh
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

CôNG TY TNHH VIệT TRUNG - GIA LAI - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 5900337904-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tin
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Thôn 1, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

UBND xã Sa Bình

Mã số thuế: 6100138771 - Người đại diện pháp luật: A Thuy
Địa chỉ: Sa Bình, , Huyện Sa Thầy, Kon Tum

UBND xã Sa Nghĩa

Mã số thuế: 6100138789 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Sa Nghĩa, , Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Mã số thuế: 6100138806 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, , Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Phòng Tài Chính Kế hoạch Sa Thầy

Mã số thuế: 6100138813 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, , Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Thi hành án Sa Thầy

Mã số thuế: 6100138820 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Sa Thầy, , Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Phòng Tư Pháp Sa Thầy

Mã số thuế: 6100138845 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, , Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Chi cục Thuế huyện Sa Thầy

Mã số thuế: 6100143450-007 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Trung tâm y tế Sa thầy

Mã số thuế: 6100143877 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn 2 , Thị trấn Sa thầy, , Huyện Sa Thầy, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 78

Mã số thuế: 6100158898 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Lam
Địa chỉ: Làng KĐin, Xã Mô Rai, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Tê

Mã số thuế: 6100159556 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Chúc
Địa chỉ: Thôn 1 , TT Sa thầy, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Chư Mom Ray

Mã số thuế: 6100168367 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 , Thị trấn sa thầy, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP SA THầY

Mã số thuế: 6100185820 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn I,, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

Uỷ ban nhân dân Xã Sa Sơn

Mã số thuế: 6100229644 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Định
Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Sa Sơn, , Huyện Sa Thầy, Kon Tum