Tìm kiếm
Có 686 kết quả tìm kiếm
BAN ĐIềU HàNH Dự áN THủY ĐIệN ĐồNG NAI 5 TổNG CôNG TY SôNG Đà

Mã số thuế: 0100105870-003 - Người đại diện pháp luật: Ninh Duy Phóng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐăK RLấP ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-323 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Hậu
Địa chỉ: Số 117, Đường Nguyễn Tất Thành,Tổ dân phố 1, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LươNG THựC THàNH PHố Hồ CHí MINH - FOODCOMART ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0300559014-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN SảN XUấT THươNG MạI SàI GòN TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0300699170-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Mận
Địa chỉ: Tổ, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Hạt Điều Và Hàng Nông Sản Thực Phẩm TP.HCM Tại Đắk Nông

Mã số thuế: 0302150428-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Thôn 9 xã Kiến Thành, , Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH KIếN ĐứC

Mã số thuế: 0302567652-110 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Bảo
Địa chỉ: 63, Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG PHươNG THảO

Mã số thuế: 0302829749-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Kha
Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Nhân Cơ, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông á Chi Nhánh Đăk Nông

Mã số thuế: 0305378004-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Hùng
Địa chỉ: Số 152, khối 5, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN HùNG HậU - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0309929580-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Đạt Nhân
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế ĐầU Tư CôNG TRìNH XANH

Mã số thuế: 0311108140-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Bền
Địa chỉ: Số 10A, Chu Văn An - Khối 2 - TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vận Tải Hùng Quang

Mã số thuế: 0311831744-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH ĐắK NôNG - CôNG TY TNHH CôNG NGHệ TIN HọC NHậT MINH

Mã số thuế: 0313011497-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thiên Kim
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN CON CưNG - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0313450007-040 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH KIếN THàNH - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU - HóA DầU VIệT NAM

Mã số thuế: 0315346315-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bảo Trâm
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH KIếN ĐứC - ĐắK NôNG - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU - HóA DầU VIệT NAM

Mã số thuế: 0315346315-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bảo Trâm
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Khối 5, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH 05 - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU NHà Bè VT

Mã số thuế: 0315426553-004 - Người đại diện pháp luật: Võ Minh Nhựt
Địa chỉ: Số 75, Quốc lộ 14, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH Số 36 - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU NHà Bè VT

Mã số thuế: 0315426553-008 - Người đại diện pháp luật: TRẦN ĐẠI DƯƠNG
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CôNG TY TNHH THANH THANH SOLAR ENERGY - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0315590458-001 - Người đại diện pháp luật: a
Địa chỉ: Số 92 Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ Dân Phố 1, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH 01 - CôNG TY TNHH VậN TảI XăNG DầU NAM TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0316429356-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN ĐẠI DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG THươNG MạI SôNG LAM TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 2901739230-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông