Tìm kiếm
Có 315 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Gò CôNG TâY TIềN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-265 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Luyến
Địa chỉ: Số 61B Nguyễn Văn Côn, Khu phố 5, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT XUấT NHậP KHẩU HằNG SAO SáNG

Mã số thuế: 0302914426 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Vũ
Địa chỉ: ấp Thạnh Yên, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Hằng Sao Sáng Tại Tiền Giang

Mã số thuế: 0302914426-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Vũ.
Địa chỉ: ấp Thạnh Yên, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hiệp Phong- Cửa Hàng Xăng Dầu Bảo Việt

Mã số thuế: 0303937144-006 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hữu Hiệp
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CHI NHáNH Số 2-CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI - DịCH Vụ LộC HưNG PHáT

Mã số thuế: 0304968106-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Lương
Địa chỉ: Rạch Gò Công, ấp Thọ Khương, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MEKOBIO - TIềN GIANG

Mã số thuế: 0310442953-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: ấp Thọ Khương, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN XUấT NHậP KHẩU TOàN THắNG

Mã số thuế: 0311244256-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Chương
Địa chỉ: ấp Bình Đông, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Thái Phong Tại Tiền Giang

Mã số thuế: 0311940408-001 - Người đại diện pháp luật: Nhâm Mỹ Linh
Địa chỉ: ấp Thạnh Thới, Xã Vĩnh Hựu, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH FRESH PRODUCES

Mã số thuế: 0312013491-001 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Chi Vĩnh
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TíN ĐạT

Mã số thuế: 0313654748-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đình Huấn
Địa chỉ: ấp Hòa Phú, Xã Long Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DầU KHí THắNG LợI CHI NHáNH Gò CôNG TâY

Mã số thuế: 0314527118-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Trung
Địa chỉ: Rạch Gò Công, ấp Thọ Khương, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CHI NHáNH TIềN GIANG-CôNG TY TNHH XâY DựNG VINAUST1

Mã số thuế: 0314638160-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Tam
Địa chỉ: ấp Bình Lạc, Xã Thành Công, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CôNG TY TNHH THựC PHẩM XANH VINA-CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0314653578-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Ngân
Địa chỉ: ấp Bình Tây, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Địa điểm Kinh Doanh Gò Công - Công ty TNHH MTV KMT

Mã số thuế: 0315673418-004 - Người đại diện pháp luật: Lường Thuỷ Tuyết
Địa chỉ: 88 Nguyễn Văn Côn, Khu phố 5, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Vũ

Mã số thuế: 1100600958 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Ngân
Địa chỉ: Quốc lộ 50, ấp Bắc, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGọC OANH.

Mã số thuế: 1200294775 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Truyền
Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Tứ

Mã số thuế: 1200312015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Địa chỉ: ấp Bình Hòa Đông, Xã Bình Nhì, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN THANH NHã

Mã số thuế: 1200313957 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Hùng
Địa chỉ: ấp Bình Tây, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Tín

Mã số thuế: 1200313996 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thức
Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng, Xã Đồng Thạnh, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Thu

Mã số thuế: 1200314541 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hồng
Địa chỉ: ấp Bình Khánh, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang