Tìm kiếm
Có 626 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Vị THủY HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-407 - Người đại diện pháp luật: Nguyê�N Thanh Ha�I
Địa chỉ: Số 11, đường Ngô Quốc Trị, ấp 3, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sài Gòn Phố Chi Nhánh Hậu Giang

Mã số thuế: 0303986085-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Lô E28, đường số 1, Khu Dân cư Thương mại Vị Thanh - ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CHI NHáNH 2 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN KHANG MINH TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0304487392-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Trung
Địa chỉ: ấp 01, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV TM Và DầU KHí TâN ĐạI VIệT - CửA HàNG XăNG DầU ĐạI ĐạI PHáT

Mã số thuế: 0310932556-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN NGUYỄN ANH TUYẾN
Địa chỉ: Số 56, Tỉnh lộ 932, ấp 2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CHI NHáNH HậU GIANG CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ CHUYểN PHáT NHANH PHươNG TRANG FUTA

Mã số thuế: 0311755130-010 - Người đại diện pháp luật: Lưu Minh Tùng
Địa chỉ: Bến xe Vị Thanh, Quốc lộ 61C, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CHI NHáNH HậU GIANG CôNG TY Cổ PHầN XE KHáCH PHươNG TRANG FUTABUSLINES

Mã số thuế: 0312241579-005 - Người đại diện pháp luật: Mai Đình Thoại
Địa chỉ: Bến Xe Vị Thanh, Quốc lộ 61C, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THế GIớI ĐũA TRE

Mã số thuế: 0314509278-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Thành Non
Địa chỉ: Số 174 ấp 9B, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT Cơ KHí Tứ HảI

Mã số thuế: 0314639527-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thảo Sương
Địa chỉ: Số 92, ấp 9A2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH HIệP THàNH HồNG NGự

Mã số thuế: 1402137849 - Người đại diện pháp luật: Mai Thanh Hiệp
Địa chỉ: Quốc lộ 931, ấp 3, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG - Cơ KHí - THươNG MạI PHúC THịNH - CửA HàNG XăNG DầU Vị BìNH

Mã số thuế: 1500509904-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Thịnh
Địa chỉ: Số 56, Tỉnh lộ 932, ấp 2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Số Miền Tây

Mã số thuế: 1601961137-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Đức
Địa chỉ: Số 138 ấp 1, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ XâY DựNG ĐạT GIA PHú

Mã số thuế: 1602093490 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Lơ
Địa chỉ: Số 528 ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH NHấT ĐạI HOàNG

Mã số thuế: 1602093518 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Be
Địa chỉ: số 329 ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN MAI THàNH NGHIệP - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 1702053974-006 - Người đại diện pháp luật: Võ Công Danh
Địa chỉ: Số 241, đường 30/4, ấp 1, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN CHâU TíN

Mã số thuế: 1800211072 - Người đại diện pháp luật: Lý ánh Thu
Địa chỉ: ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, , Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Thía

Mã số thuế: 1800211629 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thía
Địa chỉ: ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Doanh nghiệp tư nhân Châu Thái Lúng

Mã số thuế: 1800211731 - Người đại diện pháp luật: Doanh nghiệp tư nhân Châu Thái
Địa chỉ: âp 1, TT Nàng Mau, , Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH VàNG BạC KHáNH

Mã số thuế: 1800211770 - Người đại diện pháp luật: Doanh nghiệp tư nhân Bùi Duy K
Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiện Lành

Mã số thuế: 1800211805 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Lành
Địa chỉ: số 47, ấp 1, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGọC úT

Mã số thuế: 1800212090 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp 3, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang