Tìm kiếm
Có 1.903 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY CP Cơ KHí NGô GIA Tự - NHà MáY ô Tô NGô GIA Tự

Mã số thuế: 0100104637-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Minh
Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Hà Nội - Xí Nghiệp May Xuất Khẩu Yên Mỹ

Mã số thuế: 0100107927-043 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tân
Địa chỉ: Thôn Giai Phạm, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

SIêU THị INTIMEX HưNG YêN - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN INTIMEX VIệT NAM TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0100108039-024 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Thắng
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Phố Nối, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0100108656-018 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Quốc
Địa chỉ: Nhà A-BT03 lô 18, Khu đô thị Phố Nối, Km33 đường 39A mới, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CHI NHáNH HưNG YêN - TổNG CôNG TY 319 Bộ QUốC PHòNG

Mã số thuế: 0100108984-031 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Vịnh
Địa chỉ: Thôn Giai Phạm, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC HưNG YêN

Mã số thuế: 0100150619-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Hương
Địa chỉ: Ngã tư Phố Nối, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư ứNG DụNG SảN XUấT BAO Bì Hà NộI

Mã số thuế: 0100236337 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Long
Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MINH TâM

Mã số thuế: 0100366086 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Thắng
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối B, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN Mỹ HưNG YêN II

Mã số thuế: 0100686174-824 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Sơn
Địa chỉ: Thôn Thư Thị, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH NAM HòA

Mã số thuế: 0100972288 - Người đại diện pháp luật: Mai Thành Chung
Địa chỉ: Khu CN Phố Nối B, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP E.NHấT

Mã số thuế: 0101007749 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Hảo, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH LIêN DOANH CHế TạO XE MáY LIFAN - VIệT NAM

Mã số thuế: 0101024462 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hiền
Địa chỉ: Đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, thôn Chấn Đông, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN NHUộM Hà NộI - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0101112239-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Anh
Địa chỉ: Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH ĐộNG LựC HưNG YêN

Mã số thuế: 0101162293 - Người đại diện pháp luật: LIZINZONG
Địa chỉ: Thôn Liêu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hòa Phát

Mã số thuế: 0101178864-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quang Việt
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU VIệT HàN TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0101325854-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tiến
Địa chỉ: Thôn Trấn Đông, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CHI NHáNH HưNG YêN - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN STARGATE

Mã số thuế: 0101358112-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN TIẾN THẮNG
Địa chỉ: thôn Hảo, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CN công ty TNHH Châu á Linh

Mã số thuế: 0101364765-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Lực Điền , xã Minh Châu, , Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIệT NAM TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0101382443-001 - Người đại diện pháp luật: Akio Ota
Địa chỉ: Lô G2, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Công ty TNHH chế tạo lắp đặt thiết bị điện lạnh Xuân Thiên

Mã số thuế: 0101388188 - Người đại diện pháp luật: Gu Chao Qing
Địa chỉ: Xã nghĩa hiệp, , Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên