Tìm kiếm
Có 118 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN MINH Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-695 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thoả
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Nam

Mã số thuế: 5100109264 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bao
Địa chỉ: ,, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

UBND Xã Bạch đích Huyện Yên minh

Mã số thuế: 5100136959 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Xã Bạch đích, Xã Bạch Đích, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Công an Huyện Yên minh

Mã số thuế: 5100136966 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Yên minh, , Huyện Yên Minh, Hà Giang

Phòng Tư pháp Huyện Yên minh

Mã số thuế: 5100136973 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Thi hành án dân sự Huyện Yên minh

Mã số thuế: 5100136980 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hà
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Văn phòng UBND Huyện Yên minh

Mã số thuế: 5100136998 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khu
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Phòng tài nguyên môi trường Huyện Yên Minh

Mã số thuế: 5100137007 - Người đại diện pháp luật: Ninh Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Trạm thú y Huyện Yên minh

Mã số thuế: 5100137021 - Người đại diện pháp luật: Mùa Quang Bình
Địa chỉ: Huyện Yên minh, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Linh Tại Huyện Yên Minh

Mã số thuế: 5100147439-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Hồng Ngài C, Xã Sủng Thài, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Mã số thuế: 5100173453 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hương Hiền
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Phú Quý

Mã số thuế: 5100174288 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Quang Trường
Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Yên Minh, , Huyện Yên Minh, Hà Giang

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Minh Hậu

Mã số thuế: 5100174665 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bảy
Địa chỉ: Tổ 6 thị trấn Yên minh, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hiệp

Mã số thuế: 5100175267 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Long
Địa chỉ: Thị trấn Yên Minh, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

HTX Tiểu Thủ Công Nghiệp Tân Thành

Mã số thuế: 5100179670 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Thuận
Địa chỉ: SN 179 Tổ 5, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đoàn Kết

Mã số thuế: 5100181341 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Công ty TNHH Thành Hưng

Mã số thuế: 5100234508 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đình Thục
Địa chỉ: 127 Tổ 2 TT Yên Minh, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

BưU ĐIệN HUYệN YêN MINH - BưU ĐIệN TỉNH Hà GIANG

Mã số thuế: 5100245972-009 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Kim Hoàn
Địa chỉ: thị trấn Yên Minh, , Huyện Yên Minh, Hà Giang

Trường trung học phổ thông Yên Minh

Mã số thuế: 5100269701 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên Minh, , Huyện Yên Minh, Hà Giang

Phòng Y tế

Mã số thuế: 5100269740 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phát
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang