Tìm kiếm
Có 37 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MườNG LáT THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-959 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHOáNG SảN VIệT NAM - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0108627639-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Khách sạn Sông Mã, Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư PHáT TRIểN NôNG THôN - MIềN TâY

Mã số thuế: 2800864570 - Người đại diện pháp luật: Ninh Quang Vinh
Địa chỉ: Bản Chiềng Cồng, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XUâN ĐáNG

Mã số thuế: 2800983049 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Đáng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Phước Tuấn Khang

Mã số thuế: 2801078629 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Ngà
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Thành, khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HUYNH HùNG

Mã số thuế: 2801079502 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hùng, Đội 2 Bản Táo, Xã Trung Lý, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Trung tâm Y tế huyện Mường Lát

Mã số thuế: 2801210725 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Trọng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Bệnh viện đa khoa Huyện Mường Lát

Mã số thuế: 2801210806 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Trường Trung Học Phổ Thông Mường Lát

Mã số thuế: 2801265178 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Văn
Địa chỉ: Thị Trấn Mường Lát, , Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Khánh Dương

Mã số thuế: 2801484268 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Khánh Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Khánh Tùng, khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH THươNG MạI - XâY DựNG HùNG LộC

Mã số thuế: 2801579618 - Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Mai Xuân Hùng, khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Hợp tác xã dịch vụ Nông, Lâm Quang Chiểu

Mã số thuế: 2802274094 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Sơn
Địa chỉ: Bản Poọng, Xã Quang Chiểu, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Thành Lộc

Mã số thuế: 2802282112 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Bản Na Chừa, Xã Mường Chanh, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vlxd Hải Loan

Mã số thuế: 2802298673 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Bản Na Tao, Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại 82

Mã số thuế: 2802305899 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Chung
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TM ĐôNG THUậN PHáT

Mã số thuế: 2802309780 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Thủy
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XăNG DầU MIềN TâY THANH

Mã số thuế: 2802315576 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Thủy
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Hữu Thủy, Bản Ngố, Xã Mường Chanh, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Gkn Thanh Tâm

Mã số thuế: 2802383103 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hằng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DũNG BâN

Mã số thuế: 2802410741 - Người đại diện pháp luật: Tạ Viết Bân
Địa chỉ: Bản Na Tao, Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH SX-TM TâN ĐạI PHáT

Mã số thuế: 2802424536 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dàng
Địa chỉ: Bản Xa Lao, Xã Trung Lý, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá