Tìm kiếm
Có 333 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Mỏ CàY BắC BếN TRE

Mã số thuế: 0100686174-748 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Thái
Địa chỉ: ấp Phước Khánh (thửa đất số 1562, tờ bản đồ số 03), Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CHI NHáNH Số 37 - CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư - XăNG DầU

Mã số thuế: 0300450673-032 - Người đại diện pháp luật: Phan Hữu Thiện
Địa chỉ: Quốc lộ 60, ấp Tân Long 2 (thửa đất số 646, tờ bản đồ số 01), Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ PHú & EM - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0303009925-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thành
Địa chỉ: Số nhà 15, ấp Phước Trung, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Tấn Thành

Mã số thuế: 0305420538-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Thanh Hòa(thửa đất số 3055, tờ bản đồ số 2), Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU SAO KIM - CửA HàNG XăNG DầU Số 5

Mã số thuế: 0312533236-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Hòa Bình (thửa đất số 2218, tờ bản đồ số 02), Xã Hòa Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC XâY DựNG HưNG THịNH PHáT - CHI NHáNH Số 2

Mã số thuế: 0314038639-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Chiến
Địa chỉ: ấp Hòa Hưng (thửa đất số 411, tờ bản đồ số 15), Xã Hòa Lộc, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CôNG TY TNHH Tư VấN Và Bê TôNG CườNG THịNH - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: 0314658752-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thế Dư
Địa chỉ: ấp Tân Thông 1 (thửa đất số 168, tờ bản đồ số 23), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI NAM VIệT FURNITURE TạI BếN TRE

Mã số thuế: 0315192094-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phước
Địa chỉ: Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 3, ấp Đông Trị, Xã Thành An, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGUYêN THịNH - NHà MáY Bê TôNG NGUYêN THịNH Số 4

Mã số thuế: 1101250953-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Duy Hoàng
Địa chỉ: ấp Tân Thông 1 (thửa đất số 168, tờ bản đồ số 23), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thép Bình Nguyên - Chi Nhánh Bến Tre

Mã số thuế: 1200614746-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bình
Địa chỉ: ấp Thanh Sơn 2 (thửa đất số 1457, 1458; tờ bản đồ số 04), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THế GIớI CâY GIốNG TạI BếN TRE

Mã số thuế: 1201489551-003 - Người đại diện pháp luật: LÊ THỊ KIM THOA
Địa chỉ: Thửa đất số 266, Tờ bản đồ số 9, ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH BảO Vệ CHUYêN NGHIệP THIêN âN TạI BếN TRE

Mã số thuế: 1201612389-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Ngàn
Địa chỉ: Số 52, tổ NDTQ số 6, ấp Tân Thuận Trong, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hà

Mã số thuế: 1300113648 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Số 310, ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM HâN

Mã số thuế: 1300122628 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Trinh
Địa chỉ: Số 134, Tỉnh lộ 882, ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thanh(Nguyễn Thị Mai)

Mã số thuế: 1300122794 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: ấp Phước Khánh (Quầy số 2, Chợ Ba Vát), Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thanh Ii(Nguyễn Thị Mai)

Mã số thuế: 1300122794-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Chợ Ba Vát, ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thịnh

Mã số thuế: 1300122829 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thịnh
Địa chỉ: Số 92, ấp Chợ Mới, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân 6 Hữu

Mã số thuế: 1300123413 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Trang
Địa chỉ: Số 23, ấp Thanh Sơn 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Bên (Đoàn Văn Diễn)

Mã số thuế: 1300123501 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Diễn
Địa chỉ: Số 60, ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Trung(Trần Văn Trung)

Mã số thuế: 1300123974 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Trung
Địa chỉ: Số 20, ấp Tân Thiện, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre