Tìm kiếm
Có 4.352 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100112437-140 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Giang
Địa chỉ: Lô D1-4-TT, đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH Mỹ PHướC

Mã số thuế: 0100150619-118 - Người đại diện pháp luật: Đinh Phượng Tùng
Địa chỉ: Lô D1, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Sở SAO BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100686174-949 - Người đại diện pháp luật: Lưu Hồng Phong
Địa chỉ: Số 339/12, Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã BếN CáT BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100686174-951 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Thửa đất số 16, Tờ bản đồ số 30, Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hà Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0101394777-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hải
Địa chỉ: 22 lô C2, đường DB8, Làng Chuyên Gia RubyLand, Khu Đô Thị Mỹ, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí KAISHENG

Mã số thuế: 0102398968-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Lô 5C55, Khu dân cư ấp C, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUảNG CáO TRUYềN THôNG TV TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0104163947-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Thửa đất số 493 , Tờ bản đồ số 20 , Khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Nam Phương

Mã số thuế: 0105378818-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Khoa
Địa chỉ: Thửa đất số 232, 233, 425, tờ bản đồ số 23, ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và ĐịA ốC THIêN PHú

Mã số thuế: 0105681035 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hòa
Địa chỉ: Số 32 K1, đường NE8, tổ 4, khu phố 3A, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CHI NHáNH BìNH DươNG - CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HằNG ANH

Mã số thuế: 0105969592-002 - Người đại diện pháp luật: Đào Trọng Huy
Địa chỉ: Số 253, Quốc lộ 13, Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LEADING ELECTRIC & MACHINERY VIệT NAM BìNH DươNG

Mã số thuế: 0106806449-001 - Người đại diện pháp luật: Teng Ming Tun
Địa chỉ: Lô F6 (Khu B3), Đường D2, D9, Khu Công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CôNG TY TNHH POWER GROUP - CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0107634993-011 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Quý
Địa chỉ: Số 10 Đường Na3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CôNG TY TNHH KAISHAN VIệT NAM

Mã số thuế: 0108685341 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Thửa đất số 3507, tờ bản đồ số 24, Lô 5C55, Khu dân cư ấp C, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Chi Nhánh Tổng Công Ty 28 - Trạm Bán Lẻ Xăng Dầu

Mã số thuế: 0300516772-012 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt Hoài
Địa chỉ: 17 ấp An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CôNG TY TNHH COLGATE-PALMOLIVE (VIệT NAM) - CHI NHáNH Mỹ PHướC

Mã số thuế: 0300546015-001 - Người đại diện pháp luật: Hari Nandhan Devasenapathy
Địa chỉ: Lô D-9-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NướC GIảI KHáT CHươNG DươNG

Mã số thuế: 0300584564-003 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Thọ
Địa chỉ: Lô D-5B, 5D, 5F-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SữA VIệT NAM - NHà MáY SữA VIệT NAM

Mã số thuế: 0300588569-006 - Người đại diện pháp luật: Lý Tuấn Dũng
Địa chỉ: Lô A-4,5,6,7-CN đường NA7, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SữA VIệT NAM - NHà MáY NướC GIảI KHáT VIệT NAM

Mã số thuế: 0300588569-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hòa
Địa chỉ: Lô A (A_9_CN và A_2_CN) đường NA7, khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công Ty Cổ Phần Tại Tỉnh Bình Dương (Chi Nhán

Mã số thuế: 0300649476-044 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: Số 94, đường ĐT 744, ấp Dòng Sòi, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Xí nghiệp Liên doanh Việt Xô NCKH & SX thực nghiệm cao su

Mã số thuế: 0300789730-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ ANH TRINH
Địa chỉ: Qlộ 13 - xã Lai Hưng, , Thị xã Bến Cát, Bình Dương