Tìm kiếm
Có 712 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100520429-052 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 30, Lý Chính Thắng, ấp An Lạc, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100686174-876 - Người đại diện pháp luật: Hà Thúc Ngộ
Địa chỉ: Số 170-172, Nguyễn Trãi, Khóm Mỹ Tây, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0108705686-028 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: Số 034 Đường Nguyễn Trãi, Khóm Mỹ Thuận, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0108705693-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: Số 034, Đường Nguyễn Trãi, Khóm Mỹ Thuận, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NIPPOVINA TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0300828997-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hùng
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm Mỹ Thới, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Thiên Nhiên

Mã số thuế: 0300996102-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Khiêm
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG DượC HAI- ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0301242080-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tín
Địa chỉ: Số 407, Nguyễn Trãi, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH 2 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú AN

Mã số thuế: 0302612778-003 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Việt
Địa chỉ: ấp 4, xã Bình Hàng Trung, , Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ

Mã số thuế: 0303466329-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Định, xã An Bình, , Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG HALO

Mã số thuế: 0304878452-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Minh Tự
Địa chỉ: ấp 1, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ PHú VIệT HưNG TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0306153927-005 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Lâm
Địa chỉ: ấp 2, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH ĐồNG THáP - CôNG TY Cổ PHầN SơN Hà SàI GòN

Mã số thuế: 0307526635-024 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Lan
Địa chỉ: Số 425A, Quốc lộ 30, Tổ 13, ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi nhánh CTy Luật TNHH Luật Hoàng và Cộng Sự

Mã số thuế: 0310582196-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tới
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Tây, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Maxsports Viet Nam

Mã số thuế: 0310898016-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn ướt
Địa chỉ: Số 247, ấp Nguyễn Cử, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sếu Đầu Đỏ - Chi Nhánh Đồng Tháp

Mã số thuế: 0311997242-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ 10, ấp 2, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH COME HOME

Mã số thuế: 0312025257 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hưng
Địa chỉ: Đường Số 1, Cụm Công Nghiệp Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Công Ty TNHH Phân Bón Texanh - Chi Nhánh Đồng Tháp

Mã số thuế: 0312368783-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ 10, ấp 2, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH PHâN BóN THầN NôNG - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0312396117-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lộc
Địa chỉ: Tổ 10, ấp 2, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU THảO NGUYêN XANH

Mã số thuế: 0312424660-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Viết Lân
Địa chỉ: Số 87, Khóm Mỹ Thuận, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH SảN XUấT PHâN BóN PHáP QUốC - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0312493738-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ 10, ấp 2, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp