Tìm kiếm
Có 3.762 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100108656-032 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sỹ
Địa chỉ: Số 61 đường Đống Đa, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

VIETTEL KIêN GIANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Phước Ninh
Địa chỉ: Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Chi Cục Đăng Kiểm Kiên Giang

Mã số thuế: 0100109120-022 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thạch
Địa chỉ: Số KK3, KV4, Dự án Lấn Biển, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Kiên Giang

Mã số thuế: 0100110768-010 - Người đại diện pháp luật: Tô Văn Hùng
Địa chỉ: Số 615, đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100111948-041 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Tùng
Địa chỉ: Số D11-5B đường Ba Tháng Hai, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG KIêN GIANG - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-059 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ LƯƠNG NGỌC
Địa chỉ: 380A đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100112437-009 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Hải
Địa chỉ: Số 89 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG HợP TáC Xã VIệT NAM - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100112620-013 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Ngọ
Địa chỉ: Số 100, đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100150619-046 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nghi
Địa chỉ: Số 259-261 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Rạch Giá

Mã số thuế: 0100150619-158 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Việt Cường
Địa chỉ: Số 25 đường Bạch Đằng, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HA�NG THươNG MAÊI Cô� PHâ�N KY� THươNG VIêÊT NAM - CHI NHA�NH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100230800-059 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Giám
Địa chỉ: Gian L1-04 tầng 1, trung tâm thương mại Vincom Rạch Giá, lô, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100233488-019 - Người đại diện pháp luật: Vi Thiện Tấn
Địa chỉ: Số 243 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100233583-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Số 04 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Kiên Giang

Mã số thuế: 0100283873-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Số 24, 26, 28 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100365621-021 - Người đại diện pháp luật: Trần Tấn Hoài
Địa chỉ: Số 124-126 Nguyễn Trung Trực, KP05, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

CHI NHáNH TậP ĐOàN DầU KHí VIệT NAM - CôNG TY ĐIềU HàNH ĐườNG ốNG TâY NAM

Mã số thuế: 0100681592-034 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: Số 1186, đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-213 - Người đại diện pháp luật: Lương Xuân Bá
Địa chỉ: Số 01 đường Hàm Nghi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

MOBIFONE TỉNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100686209-028 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Số 561-563-565 đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Chi Nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Kiên Giang

Mã số thuế: 0100695387-060 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiện
Địa chỉ: Số 10B đường Hà Huy Tập, khu phố 5, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY LIêN DOANH TNHH KFC VIệT NAM TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100773885-052 - Người đại diện pháp luật: PORNCHAI THURATUM
Địa chỉ: Siêu thị Citimart Rạch Giá, S7-S8-S9-S10 Lô B14 (Khu Lấn biể, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang