Tìm kiếm
Có 408 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VăN YêN BắC YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-551 - Người đại diện pháp luật: Tô Minh Đức
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sơn Phương

Mã số thuế: 0100976236-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Sơn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông 18 Tại Yên Bái

Mã số thuế: 0101093258-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Lăm
Địa chỉ: Thôn Khe Cát, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KINH DOANH PHáT TRIểN NHà Và THươNG MạI Hà NộI - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0101208928-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Việt Tiệp
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH 2 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THANH ANH

Mã số thuế: 0101599975-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ VĂN QUÂN
Địa chỉ: Thôn Cầu Khai, Xã Mậu Đông, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Công Ty Cổ Phần 27-7 Thanh Xuân - Chi Nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 0102284488-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hường
Địa chỉ: Km 171+500, đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Chi Nhánh Công Ty CP Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Hà Nội Tại Yên Bái

Mã số thuế: 0102703530-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thủy
Địa chỉ: Cầu A, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tự Lực I Tại Yên Bái

Mã số thuế: 0103477073-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ số 4 km 171 + 500 (bên phải) dự án đường cao, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NHậT MINH TâN - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0106356006-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hải
Địa chỉ: thôn Khe Quyền, Xã Đông An, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU LâM SảN NHậT MINH

Mã số thuế: 0107506511-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Đức
Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Mậu Đông, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VIệT NAM ZHONGJIA WOOD

Mã số thuế: 0108622165-001 - Người đại diện pháp luật: GUO,YUANYUAN
Địa chỉ: Thôn Cổng Trào, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH YêN BáI -CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO TíCH HợP ANIFER

Mã số thuế: 0108684066-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Vĩnh Hà
Địa chỉ: Thôn An Khang, Xã Đông An, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Cơ sở sản xuất - Công ty Cổ phần dịch vụ - thương mại Quế Việt

Mã số thuế: 0108697717-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hằng
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH EXPO COMMODITIES (VIệT NAM)

Mã số thuế: 0312961947-004 - Người đại diện pháp luật: MUHAMMEDH NIZAMDEEN ABDUL RAHMAN
Địa chỉ: Nhà điều hành Doosan,thôn Gốc Đa, Xã Đông An, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Địa điểm kinh doanh số 37 tại tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 0313617136-346 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Số nhà 119, đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH VăN YêN - CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU HưNG YêN

Mã số thuế: 0900619716-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hướng
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ số 4 km171+500 đường cao tốc Nội Bài - Lào Ca, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KIềU TRANG TạI YêN BáI

Mã số thuế: 1001132579-001 - Người đại diện pháp luật: BÙI THỊ THU TRANG
Địa chỉ: Nhà điều hành Doosan, thôn Gốc Đa, Xã Đông An, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH TạI YêN BáI CôNG TY TNHH HươNG GIA Vị SơN Hà

Mã số thuế: 2300226957-001 - Người đại diện pháp luật: TOSHIRO ABE
Địa chỉ: Thôn Đầu Nối, Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế HIMAWARI - VăN PHòNG ĐạI DIệN TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 2600747090-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Quân
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TM TUấN HồNG PHú THọ TạI YêN BáI

Mã số thuế: 2600939349-003 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ HỮU NAM
Địa chỉ: Tổ dân phố số 10, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái