Tìm kiếm
Có 630 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN CHâU PHú AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-763 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Khải
Địa chỉ: Số 91, Quốc lộ 91, ấp Bình Hòa, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI CHâU PHú

Mã số thuế: 0107490572-034 - Người đại diện pháp luật: NGÔ QUANG HƯNG
Địa chỉ: 414 Quốc Lộ 91, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG TàI LộC TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0302002839-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Viết Chương
Địa chỉ: Số 117, ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH CáI DầU

Mã số thuế: 0302567652-101 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Oanh
Địa chỉ: Số 042, Quốc lộ 91, Bình Hòa, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

CôNG TY TNHH NGUYễN DUY-CHI NHáNH AN GIANG

Mã số thuế: 0304406227-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Nhựt Lĩnh
Địa chỉ: ấp Bình Trung, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, An Giang

CHI NHáNH CHâU ĐốC - CôNG TY TNHH GIá TốT NHấT

Mã số thuế: 0312315421-014 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Lô 16, Đường Số 30, ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM HOSHEKI VIệT NAM

Mã số thuế: 0313192444-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Hưng
Địa chỉ: Số 638/17, ấp Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU ME KONG

Mã số thuế: 0313969508-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Duyên Hải
Địa chỉ: 777 tổ 26 ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ AO XANH TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0314328137-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Hoàng Nhật Luân
Địa chỉ: ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH Và VậN TảI PHONG LAN TạI HUYệN CHâU PHú

Mã số thuế: 0315733145-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trường An
Địa chỉ: ấp Bình Hòa, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

CHI NHáNH AN GIANG CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ VIệT TOP

Mã số thuế: 0316133285-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Mỹ
Địa chỉ: Đường âu Cơ, ấp Mỹ Chánh, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

CôNG TY TNHH CHUYểN GIAO CôNG NGHệ ấN Độ - CHI NHáNH TỉNH AN GIANG

Mã số thuế: 1201430371-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: Số 702, ấp Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, An Giang

DOANH NGHIệP TN Mỹ LộC I

Mã số thuế: 1600120639 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Lộc
Địa chỉ: ấp Hưng Lợi, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Diệp Thị Mỹ Lệ

Mã số thuế: 1600146309 - Người đại diện pháp luật: Diệp Thị Mỹ Lệ
Địa chỉ: Số 10/12, ấp Ba Xưa, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú, An Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diễn

Mã số thuế: 1600165559 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Diễn
Địa chỉ: Tổ 6 ấp Bình Chơn, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Tư Long

Mã số thuế: 1600168937 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Long(0919545464)
Địa chỉ: ấp Bình Hưng I, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TườNG DUNG AN GIANG

Mã số thuế: 1600175638 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 581, Tổ 17, ấp Bình Hưng I, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, An Giang

CôNG TY TNHH XăNG DầU ĐồNG LợI BìNH Mỹ

Mã số thuế: 1600175758 - Người đại diện pháp luật: Lý Thị Trọng
Địa chỉ: Số 439, Tổ 12, ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, An Giang

DOANH NGHIệP TN TâN HIệP LợI

Mã số thuế: 1600176053 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Phước
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Khánh Bình, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Mỹ Ngọc

Mã số thuế: 1600176134 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Thông
Địa chỉ: Tổ 07,ấp Mỹ Thuận, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, An Giang