Tìm kiếm
Có 979 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH VậT Tư NAM Hà NộI-CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và THIếT Bị TOàN Bộ

Mã số thuế: 0100100336-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CửA HàNG HONDA ủY NHIệM MATEXIM 3 - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và THIếT Bị TOàN Bộ

Mã số thuế: 0100100336-013 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Diện
Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC PHú XUYêN

Mã số thuế: 0100101114-026 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: thị trấn Phú Xuyên, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

NHà MáY MAY XUấT KHẩU Hà PHú

Mã số thuế: 0100423672-002 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Dân
Địa chỉ: Xã Châu can, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHú XUYêN Hà NộI II

Mã số thuế: 0100686174-404 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Chi cục thuế huyện Phú Xuyên

Mã số thuế: 0100786940-036 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Chương
Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Đồ Gỗ Mỹ Hà

Mã số thuế: 0100966213 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Km 35, Quốc lộ 1, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - PHáT TRIểN N&G

Mã số thuế: 0101142265 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Chương
Địa chỉ: Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

C/N Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Thanh Tùng

Mã số thuế: 0101346646-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Tường
Địa chỉ: Thôn ứng Hoà, xã Phú Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN BắC Mỹ "CấP LạI Mã Số DN Từ ĐKKD Số: 0103003931 DO PHòNG ĐKKD - Sở Kế HOạCH Và ĐầU T

Mã số thuế: 0101474221 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Thái Lai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Dũng Anh

Mã số thuế: 0102526909 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VINAGOLD

Mã số thuế: 0102721226 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tất Thắng
Địa chỉ: Số nhà 289, Xóm mới thôn Kiều Đoài, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Công Ty TNHH Năng Lượng Đất Việt Hà Nội

Mã số thuế: 0103125642 - Người đại diện pháp luật: Trần Thành Nam
Địa chỉ: TT Phú Minh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên xây dựng Bình Nguyên

Mã số thuế: 0103148826 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Thanh Xuyên, xã Hoàng Long, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Hưng Thịnh

Mã số thuế: 0103171374 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thịnh
Địa chỉ: Đội 1 tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

CôNG TY TNHH VIễN THôNG HOàNG MạNH

Mã số thuế: 0103195819 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Tý
Địa chỉ: Km 34, Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Toà án nhân dân huyện

Mã số thuế: 0103214148 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú mỹ , TT Phú xuyên, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: 0103214162 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phúc Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Hội chữ thập đỏ

Mã số thuế: 0103214194 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thao chính , TT Phú xuyên, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Thi hành án dân sự Phú Xuyên

Mã số thuế: 0103214211 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thao Chính , TT Phú Xuyên, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội