Tìm kiếm
Có 28.036 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Than - Vinacomin

Mã số thuế: 0100100304-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Sơn
Địa chỉ: 29-31 Đinh Bộ Lĩnh P.24, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Phía Nam Cty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam (TP Hà Nội)

Mã số thuế: 0100103489-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Phước Trung
Địa chỉ: 36/15 Đường D2 Khu Văn Thánh Bắc P.25, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHè VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN TạI TP.Hồ CHí MINH - VINATEA SàI GòN

Mã số thuế: 0100103915-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Chiến
Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 1-Ctcp

Mã số thuế: 0100104274-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Tuấn
Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Giao Thông Vận Tải (Tp. Hà Nội)

Mã số thuế: 0100104570-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 113 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty Cổ Phần Cầu 12 - Cienco 1

Mã số thuế: 0100104651-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoa
Địa chỉ: 127B/B1 Đinh Tiên Hoàng, , Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THăNG LONG - CTCP

Mã số thuế: 0100105020-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 120/3/37 đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LắP MáY ĐIệN NướC Và XâY DựNG TạI TP.Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100105197-016 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Đỡ
Địa chỉ: 168/75 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Tư VấN XâY DựNG VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100105278-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Kiều Anh
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà HUD BUILDING - 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH TổNG CôNG TY Tư VấN XâY DựNG VIệT NAM CTCP - TRUNG TâM Tư VấN Xâ

Mã số thuế: 0100105278-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Kiệt
Địa chỉ: 122/12 Trường Sa, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Miền Nam - Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Mã số thuế: 0100106144-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Tấn Đạt
Địa chỉ: 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và HợP TáC ĐầU Tư VILEXIM TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100107035-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: 36/22 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty CP Đầu Tư Xây Lắp Thương Mại I (TP Hà Nội)

Mã số thuế: 0100107451-014 - Người đại diện pháp luật: Lã Quý Thanh
Địa chỉ: 68 Quốc Lộ 13 P.26, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Nhà Khách Quân Đội Phương Nam (C40B)

Mã số thuế: 0100107733-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh Bình
Địa chỉ: 52/1 Nơ Trang Long P.14, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Tư VấN THIếT Kế GIAO THôNG VậN TảI

Mã số thuế: 0100107839-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Bảo
Địa chỉ: 15 (bên phải) Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Cty Xây Lắp Số 5

Mã số thuế: 0100109441-010 - Người đại diện pháp luật: Đặng Trung Thành
Địa chỉ: 36/54 Đường D2 P.25, , Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Trình Đường Thủy - Vinawaco (Tp. Hà Nội)

Mã số thuế: 0100109593-009 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Phong
Địa chỉ: 14B8 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Hồng Hà Việt Nam

Mã số thuế: 0100109674-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Nhật Minh
Địa chỉ: 96/108 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư THIếT Bị VăN HóA (TP. Hà NộI)

Mã số thuế: 0100110630-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Lâu
Địa chỉ: 125/43 đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Gia Định

Mã số thuế: 0100110768-057 - Người đại diện pháp luật: Hà Thanh Nam
Địa chỉ: 104A, Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh