Tìm kiếm
Có 376 kết quả tìm kiếm
Trạm chế biến và kinh doanh than Phố Lu

Mã số thuế: 0100100689-046 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: SN 155 Lê Hồng Phong, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CHI NHáNH TâY BắC - TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100102608-019 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tiến
Địa chỉ: Đường Thuận Hải, thôn Cốc Sâm 5, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

TổNG CôNG TY KHOáNG SảN TKV-CTCP-CHI NHáNH LUYệN ĐồNG LàO CAI-VIMICO

Mã số thuế: 0100103087-008 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tuệ
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BảO THắNG LàO CAI

Mã số thuế: 0100686174-921 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hồng Hải
Địa chỉ: Số 70, đường 19/5, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CHI NHáNH LàO CAI - CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU TINH DầU Và HươNG LIệU

Mã số thuế: 0102019708-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nghĩa
Địa chỉ: thôn Phú Hà 2, Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN TECH - VINA

Mã số thuế: 0104230142 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Gốc Mít, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Chi Nhánh Nhà Máy Tinh Dầu Công Ty Cổ Phần Tech - Vina

Mã số thuế: 0104230142-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Gốc Mít, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ NăNG LượNG SBM - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 0107541467-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trương
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Đông, thôn Cù 1, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI BảO THắNG - LàO CAI

Mã số thuế: 3700381324-343 - Người đại diện pháp luật: Lê Duy Khánh
Địa chỉ: Quốc lộ 70, Thôn Xả Hồ, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HùNG TRí Hà GIANG - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 5100431658-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Bản Phiệt, Xã Bản Phiệt, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

TRUNG TâM VIễN THôNG BảO THắNG

Mã số thuế: 5300100163-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Cường
Địa chỉ: 072 đường 19/5, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN PHONG HảI LàO CAI

Mã số thuế: 5300100195 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Lanh
Địa chỉ: Tổ 5, Km 28 Quốc lộ 70, Thị trấn N.T Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN APATIT VIệT NAM CHI NHáNH PHâN BóN - HóA CHấT

Mã số thuế: 5300100276-026 - Người đại diện pháp luật: Ngô Phạm Khái
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CôNG TY CP ĐườNG Bộ 242

Mã số thuế: 5300134758 - Người đại diện pháp luật: Đàm Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Sào, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng

Mã số thuế: 5300140180 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Quang
Địa chỉ: TT Phố Lu, , Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Công an huyện Bảo Thắng

Mã số thuế: 5300140208 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Tiến
Địa chỉ: TT Phố Lu, , Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO HUYệN BảO THắNG

Mã số thuế: 5300140215 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hải Vân
Địa chỉ: TT Phố Lu, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Trường THPT số 1 Bảo Thắng

Mã số thuế: 5300140222 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quang Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bảo Thắng

Mã số thuế: 5300140247 - Người đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Thanh
Địa chỉ: TT Phố lu, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Bệnh viện đa khoa Bảo Thắng

Mã số thuế: 5300140254 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Biên Cương
Địa chỉ: TT Phố Lu, , Huyện Bảo Thắng, Lào Cai