Tìm kiếm
Có 189 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đại Lộc Phú Thọ

Mã số thuế: 0100520115-002 - Người đại diện pháp luật: Lương Sơn Hiếu
Địa chỉ: Xóm Đép, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Tân Sơn Phú Thọ

Mã số thuế: 0100686174-415 - Người đại diện pháp luật: Đặng Chí Chung
Địa chỉ: Khu 05B, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRọNG THáI

Mã số thuế: 0101192298-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tải
Địa chỉ: khu Minh Thanh, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHAI KHOáNG LUYệN KIM BắC VIệT

Mã số thuế: 0102318592-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tùng
Địa chỉ: Khu hành chính số 2, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP TâN SơN

Mã số thuế: 0107836580 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ NGỌC TUYẾN
Địa chỉ: Khu 2A, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CôNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIệT NAM- CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 2500175548-006 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Phan Tấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Gạo, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Chi Cục Thuế huyện Tân Sơn

Mã số thuế: 2600204376-013 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Kình
Địa chỉ: Xã Tân Phú, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

UBND xã Tam thanh

Mã số thuế: 2600226235 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Tam thanh
Địa chỉ: Xã Tam thanh, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

UBND xã Long Cốc

Mã số thuế: 2600226323 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Long Cốc
Địa chỉ: , Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

UBND xã Minh đài

Mã số thuế: 2600226330 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Minh đài
Địa chỉ: Xã Minh đài, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

UBND xã kim Thượng

Mã số thuế: 2600226348 - Người đại diện pháp luật: UBND xã kim Thượng
Địa chỉ: Xóm Gò đèn Xã Kim Thượng, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

UBND xã Văn Luông

Mã số thuế: 2600226355 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Văn Luông
Địa chỉ: Xóm Bến gạo Xã Văn luông, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

UBND xã Xuân đài

Mã số thuế: 2600226362 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Xuân đài
Địa chỉ: Xóm mu Xã Xuân đài, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thắng Lợi - Mỏ Talc

Mã số thuế: 2600265756-002 - Người đại diện pháp luật: Đinh Công Lợi
Địa chỉ: Xóm Côm, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CôNG TY TNHH TRườNG GIANG

Mã số thuế: 2600265763 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Bắc
Địa chỉ: Khu 3, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Trần Phú

Mã số thuế: 2600303673 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Trang
Địa chỉ: khu trung tâm, Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CôNG TY TNHH CHế BIếN CHè BằNG MINH

Mã số thuế: 2600314499 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Bằng
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Công ty cổ phần xây dựng Lai Sơn

Mã số thuế: 2600335072 - Người đại diện pháp luật: Đinh Xuân Dũng
Địa chỉ: Xóm Chiềng - Xã Lai Đồng, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

CôNG TY LâM NGHIệP TAM SơN

Mã số thuế: 2600357502-021 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Chính
Địa chỉ: Xã Kiệt Sơn, , Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Hiếu

Mã số thuế: 2600393571 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Đội 3, khu Trung tâm, Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ