Tìm kiếm
Có 2.395 kết quả tìm kiếm
Ban Quản Lý Dự án Thuỷ Điện 5 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Mã số thuế: 0100100079-060 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh Quang
Địa chỉ: Khu phố 3, Đường Lê Thánh Tông, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Ban Quản Lý Dự án Điện Hạt Nhân Ninh Thuận

Mã số thuế: 0100100079-082 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

VIETTEL NINH THUậN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-063 - Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Thái
Địa chỉ: Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0100111948-080 - Người đại diện pháp luật: Mạch Hồng Quang
Địa chỉ: Số 77 đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG NINH THUậN - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-014 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lương Ngọc
Địa chỉ: Số 3 Minh Mạng, Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0100112437-101 - Người đại diện pháp luật: Võ Công Trung
Địa chỉ: Số 47 đường 16/4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Thuận

Mã số thuế: 0100150619-053 - Người đại diện pháp luật: Trình Kiên Thắng
Địa chỉ: Số 138 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-194 - Người đại diện pháp luật: Đinh Xuân Sơn
Địa chỉ: Số 540 - 544 Thống Nhất, Phường Đạo Long, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tháp Chàm Ninh Thuận

Mã số thuế: 0100686174-685 - Người đại diện pháp luật: Mai Gia Bảo
Địa chỉ: Số 12 đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố PHAN RANG - THáP CHàM N

Mã số thuế: 0100686174-686 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phòng
Địa chỉ: Số 520 Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG Mỹ HảI NINH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-687 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Bảo Thắng
Địa chỉ: Số 26 Hải Thượng Lãn ông, Phường Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

MOBIFONE TỉNH NINH THUậN - CHI NHáNH CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 8

Mã số thuế: 0100686209-123 - Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Thọ
Địa chỉ: Số 44 Đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Chi nhánh ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 0100695387-040 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 264-Thốnh nhất, , TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CHI NHáNH NINH THUậN - CôNG TY TNHH TâN PHú

Mã số thuế: 0101048086-023 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Hạnh
Địa chỉ: Lô L2-04B, Tầng L2 TTTM Vincom Ninh Thuận, Số 122 Đường 16 t, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CHI NHáNH MIềN TRUNG - CôNG TY TNHH Tư VấN TRườNG ĐạI HọC THủY LợI

Mã số thuế: 0101058743-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Chính
Địa chỉ: Số 115 Trần Phú, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 0101344790-025 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lên
Địa chỉ: 92/13/15 đường Thống Nhất, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Số 12 PHíA NAM

Mã số thuế: 0101446753-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quân
Địa chỉ: Số 58/9/4 đường Trần Quý Cáp, Khu phố 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

Công ty Bảo Việt Ninh Thuận

Mã số thuế: 0101527385-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Loan
Địa chỉ: 136 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY CP ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN THàNH ĐôNG TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 0101588500-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Lô HH2, Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1), Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HACOM HOLDINGS

Mã số thuế: 0101777882-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: Lô TM09, đường Đặng Quang Cầm, Khu đô thị biển Bình Sơn - Ni, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận