Tìm kiếm
Có 300 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NHư THANH NAM THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-526 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Khang
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư - Phát Triển Dự án Hà Nội - Thanh Hóa

Mã số thuế: 0101816852-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HưNG CáT

Mã số thuế: 0107599160 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cung
Địa chỉ: Thôn Yên Xuân, Xã Yên Thọ, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Vườn Quốc gia Bến En

Mã số thuế: 2800106369 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hữu Nghị
Địa chỉ: Hải vân, , Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ

Mã số thuế: 2800106552 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Điệp
Địa chỉ: Xã Thanh Tân, , Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Ban quản lý rừng phòng hộ Như Xuân

Mã số thuế: 2800106658 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Hải vân, , Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Ban quản lý rừng phòng hộ Sim

Mã số thuế: 2800128852 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Lương
Địa chỉ: Xã Xuân Du, , Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH VIệT BằNG

Mã số thuế: 2800351089-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Hải
Địa chỉ: Thôn Bồng Sơn, Xã Phú Nhuận, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Chi cục thuế Huyện Như Thanh

Mã số thuế: 2800477229-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tự
Địa chỉ: Bến Sung 1 - TT Bến Sung, , Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH NAM DươNG.

Mã số thuế: 2800745887 - Người đại diện pháp luật: Lê Phúc Tiến
Địa chỉ: Nhà vườn Khe Rồng, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH Và DịCH Vụ ĐứC LUâN

Mã số thuế: 2800762931 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Luân
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Trường THCS &THHPT Như Thanh

Mã số thuế: 2800772087 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải
Địa chỉ: Phượng Nghi, , Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Trường THCS Hải Long

Mã số thuế: 2800783522 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Quang
Địa chỉ: Hải Long, , Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Trường THCS Phú Nhuận

Mã số thuế: 2800790336 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Lâm
Địa chỉ: Phú Nhuận, , Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Xuân Phú

Mã số thuế: 2800807300 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khuê
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Khuê, thôn Thanh Sơn, Xã Phú Nhuận, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HTX dịch vụ tổng hợp Xuân Khang

Mã số thuế: 2800816136 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Khang, Xã Xuân Khang, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN LONG GIANG

Mã số thuế: 2800835555 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Vọng
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu Thanh Kỳ, thôn Kim Đồng, Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN GANG THéP THANH HóA

Mã số thuế: 2800853794 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Thanh Trung, Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất mía nguyên liệu Hải Long

Mã số thuế: 2800936070 - Người đại diện pháp luật: Trương Sỹ Long
Địa chỉ: Xã Hải Long, , Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐIệN SôNG MựC

Mã số thuế: 2800989315 - Người đại diện pháp luật: Trần Hậu Thanh
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá