Tìm kiếm
Có 1.000 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN LạC VĩNH PHúC II

Mã số thuế: 0100686174-365 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Học
Địa chỉ: Số 146 Đường Dương Tĩnh, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU VIễN ĐôNG TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101399944-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Thắng
Địa chỉ: Khu mả lộ, Thôn Thiệu Tổ, Xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thanh Vân

Mã số thuế: 0101587433-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Cung Thượng, Xã Bình Định, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư Hạ TầNG DầU KHí TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0102292859-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Phi
Địa chỉ: Thôn Đinh Xá, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư SHD VIệT NAM

Mã số thuế: 0104026098 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt Sơn
Địa chỉ: Thôn Chi Chỉ, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và CôNG NGHệ VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0105043106 - Người đại diện pháp luật: Đàm Xuân Thành
Địa chỉ: Khu 13, Xã Đại Tự, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư OSUM

Mã số thuế: 0106216707-001 - Người đại diện pháp luật: NGÔ VĂN TÂM
Địa chỉ: Thôn Thiệu Tổ, Xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Cơ ĐIệN LạNH BTC

Mã số thuế: 0106473616 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Bằng
Địa chỉ: Thôn Nhật Tiến 3, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI TRườNG GIANG PHáT

Mã số thuế: 0106484696 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Yên Nội, Xã Văn Tiến, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và PHâN PHốI NôNG SảN SạCH OFP

Mã số thuế: 0106789271 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đăng Cương
Địa chỉ: Thôn Nhật Chiêu, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THầN TàI ĐấT VIệT

Mã số thuế: 0107697866 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Dương
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hồng Châu, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CUNG ứNG NHâN LựC TOàN CầU NIC

Mã số thuế: 0108166466-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Điệp
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Yên Phương, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Chi nhánh Vĩnh Phúc - Công ty Luật TNHH Thành Hiệp

Mã số thuế: 0108849617-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thanh Hiệp
Địa chỉ: Thôn Yên Quán, Xã Bình Định, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH VĩNH PHúC - CôNG TY Cổ PHầN THàNH PHáT HưNG YêN

Mã số thuế: 0900799635-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Thành
Địa chỉ: Thôn Đình Xá, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Chế Biến Nông Lâm Sản Thực Phẩm Yên Minh

Mã số thuế: 2500151265 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Sánh
Địa chỉ: Khu 03, Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Tề lỗ

Mã số thuế: 2500151811 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huệ
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Quỹ Tín dụng nhân dân Đồng văn

Mã số thuế: 2500152491 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: UBND xã Đồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Quỹ Tín dụng nhân dân xã Yên đồng

Mã số thuế: 2500152540 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Yên Tâm, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Quỹ Tín dụng nhân dân xã Tam hồng

Mã số thuế: 2500152646 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Lâm
Địa chỉ: Thôn Tảo Phú, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Lạc

Mã số thuế: 2500152759 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quý
Địa chỉ: Khu 4 thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc