Tìm kiếm
Có 3.942 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI VITRANIMEX TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100102735-005 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Huy
Địa chỉ: Số 630 Lê Thánh Tông, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY HàNG HảI VIệT NAM - CTCP - CôNG TY KHO BãI VIMC HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100104595-018 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quốc Toản
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Hợp Tác Đầu Tư Vilexim Tại Thành Phố Hải Phòng

Mã số thuế: 0100107035-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vấn
Địa chỉ: Lô 115/100 khu dân cư Bình Kiều 2, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU TổNG HợP I VIệT NAM TạI THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100107490-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức Thành
Địa chỉ: Số 210 Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam - Xí Nghiệp May Xuất Khẩu Hải Phòng

Mã số thuế: 0100107490-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Phượng
Địa chỉ: Số 210 đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên đầu tư thương mại và du lịch Thắng Lợi

Mã số thuế: 0100107620-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ: Số 10/2/47 Phương Lưu 1, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100107638-029 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Trung
Địa chỉ: Tổ dân phố số 19, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU HFC TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100108159-002 - Người đại diện pháp luật: Đậu Ngọc Nhân
Địa chỉ: Km 2 đường 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 1

Mã số thuế: 0100108688-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Sửu
Địa chỉ: Khu Hạ Đoạn 2, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

VIETTEL HảI PHòNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-043 - Người đại diện pháp luật: Đặng Anh Tuấn
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiếp Vận Thăng Long Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100112691-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Tuấn
Địa chỉ: Số 1115 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Sao Đỏ

Mã số thuế: 0100236577-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiện
Địa chỉ: Số 268 đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN HảI AN HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-893 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Diễm Dương
Địa chỉ: Lô 14, đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng

MOBIFONE THàNH PHố HảI PHòNG - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 5 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôN

Mã số thuế: 0100686209-072 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hinh
Địa chỉ: Số 319 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hải phòng

Mã số thuế: 0100695387-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Lô C5 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

TổNG CôNG TY XUấT NHậP KHẩU TổNG HợP VạN XUâN-CHI NHáNH DịCH Vụ KHO VậN VAXUCO MIềN BắC

Mã số thuế: 0100773645-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hiếu
Địa chỉ: Số 1 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi nhánh công ty cho thuê tài chính I - Thành phố Hải phòng

Mã số thuế: 0100780297-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Thanh Sơn
Địa chỉ: Lô 14A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng lâm, , Quận Hải An, Hải Phòng

CôNG TY TNHH NEW HOPE Hà NộI - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101044677-001 - Người đại diện pháp luật: Feng Xiao Hui
Địa chỉ: Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình V, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Chi nhánh công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân

Mã số thuế: 0101058817-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Quân
Địa chỉ: Lô CN5.1F Khu kinh tế Đình Vũ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

Công Ty TNHH Kiểm Toán Kreston Aca Việt Nam - Chi Nhánh Hải Phòng

Mã số thuế: 0101160345-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Nhật Hoàng
Địa chỉ: Lô 118, khu tái định cư Đằng Hải 2, đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng