Tìm kiếm
Có 477 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NôNG CốNG NAM THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-530 - Người đại diện pháp luật: Bùi Sỹ Dũng
Địa chỉ: SN 307 đường Bà Triệu, tiểu khu Bắc Giang, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG, THươNG MạI Và CôNG NGHệ Hà NộI - CHI NHáNH TỉNH THANH HOá

Mã số thuế: 0101452901-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Linh
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Yên Mỹ, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng môi trường đô thị Việt Nam - Chi nhánh tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0105125574-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thủy
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN MôI TRườNG Đô THị & ĐIệN NăNG Hà NộI

Mã số thuế: 0105879331 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Huy
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Công ty cổ phần đầu tư phát triển môi trường đô thị & điện năng Hà Nội - Chi nhánh tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0105879331-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Phương
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Công ty TNHH Minh Hoàng - Trần Gia Chi nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0107250517-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân
Địa chỉ: Số 777, đường Lam Sơn, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ giáo dục Tiêu Điểm Mới - Chi nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0107619113-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn 10+12, Xã Minh Khôi, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN Hạ TầNG XâY DựNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0108032021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thủy
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN Hạ TầNG ĐứC ANH

Mã số thuế: 0108035456 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thủy
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Đức Anh - Chi nhánh tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0108035456-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Phương
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH KHAI THáC Và QUảN Lý CHợ VIệT NAM

Mã số thuế: 0108259537 - Người đại diện pháp luật: VƯƠNG TOÀN HIẾU
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH Và THươNG MạI TâN HOàNG SơN WINDOW

Mã số thuế: 0108438536 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Sơn
Địa chỉ: Số nhà 366 Đường Lam Sơn, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên sản xuất & thương mại Vạn Trường

Mã số thuế: 0601038544-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hoài Hương
Địa chỉ: Thôn Lê Xá 1, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH MAY HửNG ĐôNG HưNG YêN

Mã số thuế: 0900914341 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Mười
Địa chỉ: Thôn Yên Minh, Xã Trường Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Chi nhánh SERPENTIN Thanh Hoá - Công ty TNHH Hoàng Ngân

Mã số thuế: 2700271351-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: Thôn Yên Bái, Xã Tế Lợi, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY CP XăNG DầU DầU KHí NINH BìNH TạI THANH HóA

Mã số thuế: 2700275814-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu Tế Thắng, thôn Giá Mai, Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH HAI THàNH VIêN ứNG DụNG CôNG NGHệ CAO NôNG NGHIệP Và THựC PHẩM SữA YêN Mỹ

Mã số thuế: 2800105220 - Người đại diện pháp luật: Lã Minh Nam
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Yên Mỹ, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Nông Cống

Mã số thuế: 2800120331 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Tiểu khu Bắc Giang, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP HOàNG NGưU SơN

Mã số thuế: 2800223087 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Nham Cát, Xã Hoàng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800224806 - Người đại diện pháp luật: Lê Chí Cường
Địa chỉ: Xã Hoàng Giang, Xã Hoàng Giang, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá