Tìm kiếm
Có 1.416 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VIệN THUốC Lá TạI BA Vì

Mã số thuế: 0100100022-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ninh
Địa chỉ: ., Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC BA Vì

Mã số thuế: 0100101114-032 - Người đại diện pháp luật: Lê Sỹ Ngọc
Địa chỉ: ., Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV ĐT & PT NôNG NGHIệP Hà NộI-XN NôNG LâM NGHIệP SôNG Đà

Mã số thuế: 0100103305-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Lin
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Đt & Pt Nông Nghiệp Hà Nội-Xn Dứa Suối Hai

Mã số thuế: 0100103305-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Cầu Bã, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CN CTCP XD số 1 Sông Hồng - XN gạch TUYNEN Cam thượng

Mã số thuế: 0100106345-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Tưởng
Địa chỉ: Km 50 - QL 32, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BA Vì Hà TâY I

Mã số thuế: 0100686174-409 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Long
Địa chỉ: Phố Hưng Đạo, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Chi cục thuế huyện Ba Vì

Mã số thuế: 0100786940-040 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Số 1 đường Quảng Oai, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CôNG TY TNHH DUY PHáT

Mã số thuế: 0100915674 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Công
Địa chỉ: Đường Đê, xóm Giầu, thôn Tân Phong 3, Xã Phong Vân, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN KHOA HọC SảN XUấT Mỏ

Mã số thuế: 0101132475 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Tân
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh MônCaĐa

Mã số thuế: 0101158297-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN Đô THị

Mã số thuế: 0101349301 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Muồng Cháu, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CHI NHáNH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ CôNG TY TNHH THIếT Kế Và XâY DựNG NHà

Mã số thuế: 0101351646-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Bốn
Địa chỉ: Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Nhà M T phẩm SANNAMFOOD - B Vì thuộc CT CP thực P SANNAM

Mã số thuế: 0101430312-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Đồi Voi, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DU LịCH TIếN LONG

Mã số thuế: 0101439650 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bặn, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN GIốNG CâY TRồNG VIệT NAM - CHI NHáNH BA Vì

Mã số thuế: 0101449271-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Thọ
Địa chỉ: thôn Trại Giống, Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì, Hà Nội

TRUNG TâM NGHIêN CứU, ứNG DụNG Và CHUYểN GIAO CôNG NGHệ - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIốNG CâY TRồNG

Mã số thuế: 0101449271-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trung
Địa chỉ: Thôn Đông Viên, Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Công ty cổ phần dịch vụ tài chính và xử lý nợ D-FC

Mã số thuế: 0101514185 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Bảy
Địa chỉ: Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và CHUYểN GIAO CôNG NGHệ ĐôNG Đô

Mã số thuế: 0102021577 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông ánh Dương

Mã số thuế: 0102050948 - Người đại diện pháp luật: Chu Thị Chung
Địa chỉ: Thôn Phú Yên, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THT VIệT NAM

Mã số thuế: 0102549310 - Người đại diện pháp luật: Phan Anh Tuấn
Địa chỉ: Nhóm 5, thôn Đông Viên, Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì, Hà Nội