Tìm kiếm
Có 609 kết quả tìm kiếm
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lý Nhân Hà Nam

Mã số thuế: 0100686174-713 - Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Trương
Địa chỉ: Số 255A, Đường Trần Nhân Tông, Khu phố 2, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY TNHH THIếT Bị ĐIệN OSAMI VIệT NAM

Mã số thuế: 0103601690 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Sự
Địa chỉ: Số 210, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ GIảI TRí ĐấT VIệT

Mã số thuế: 0104586269 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Chiến
Địa chỉ: Số nhà 16 Ngõ 221 Đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN CửA VIệT - HàN

Mã số thuế: 0105314469 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Lộc
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và ứNG DụNG CHUYểN GIAO CôNG NGHệ XANH

Mã số thuế: 0106206716 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thanh
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Do Đạo, Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG PHú HIệP PHáT

Mã số thuế: 0106707991 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 71, đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT PHáT TRIểN NôNG NGHIệP VINECO TạI TỉNH Hà NAM

Mã số thuế: 0106827752-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN CHUYểN GIAO CôNG NGHệ KHảI NGUYêN

Mã số thuế: 0107319800 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hường
Địa chỉ: Khu đô thị Sông Châu, Tổ dân phố Vĩnh Trụ, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY TNHH Tư VấN & ĐầU Tư CIE

Mã số thuế: 0108047370 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Chương, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY TNHH MAMA LUXURY

Mã số thuế: 0108083717 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Chương, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ XU HướNG Số

Mã số thuế: 0108101846 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thức
Địa chỉ: Xóm 7 Hội Động, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH THờI ĐạI

Mã số thuế: 0108461831-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số 74 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY CP DịCH Vụ KHáCH SạN , NHà NGHỉ PT HOTEL

Mã số thuế: 0108518894-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trung
Địa chỉ: Cầu Không, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY TNHH HAHATV

Mã số thuế: 0108656735 - Người đại diện pháp luật: Lương Thị Hải
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Phú Trương, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Khánh Quý

Mã số thuế: 0201116822-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kha
Địa chỉ: Số 68, đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

Chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc Mạnh Hùng

Mã số thuế: 0301872131-002 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Phóng
Địa chỉ: Cầu Không, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY CP THươNG MạI Lý NHâN

Mã số thuế: 0700101194 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Lý NHâN

Mã số thuế: 0700101194-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Phái
Địa chỉ: Xóm 11, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN SôNG CHâU

Mã số thuế: 0700118536 - Người đại diện pháp luật: Cao Minh Sơn
Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Phúc Lai, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

Doanh nhiệp tư nhân Quang Linh

Mã số thuế: 0700119314 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên
Địa chỉ: Cống Nha Xã Nhân Bình, Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Hà Nam