Tìm kiếm
Có 1.061 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM ý YêN BắC NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-443 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hùng Cường
Địa chỉ: Xóm Hậu, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Nam Định

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ý YêN BắC NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-545 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Vinh
Địa chỉ: Quốc lộ 38B, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Phát Triển Nhà Và Thương Mại

Mã số thuế: 0101257185-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Tấn
Địa chỉ: Thôn Trịnh Xá, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Nam Định

Chi nhánh công ty CP Thương mại và đầu tư Minh Anh

Mã số thuế: 0102043098-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thu
Địa chỉ: Khu A - Thị trấn Lâm, , Huyện ý Yên, Nam Định

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TNHH MộT THàNH VIêN TìNH THươNG � CHI NHáNH ý YêN, NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0104971045-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Duyên
Địa chỉ: Khu đô thị mới, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí ĐúC Và DịCH Vụ THươNG MạI BảO AN

Mã số thuế: 0105681109 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đại
Địa chỉ: Tổ dân phố số 13, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG AN THàNH HưNG

Mã số thuế: 0106840802 - Người đại diện pháp luật: Ninh Xuân Điều
Địa chỉ: Thôn Ninh Xá, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và ĐầU Tư VIệT ĐứC

Mã số thuế: 0107893116-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đạt
Địa chỉ: Tổ dân phố số 12, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY TNHH THờI TRANG TITAMY

Mã số thuế: 0107977165 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Tuấn
Địa chỉ: thôn Thanh Bình, Xã Yên Thọ, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN TOPMAY VIệT NAM

Mã số thuế: 0108067810 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Oanh
Địa chỉ: Thôn Thông, Xã Yên Trung, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY TNHH VIễN THôNG DIệP ANH

Mã số thuế: 0108110456 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hiếu
Địa chỉ: Thôn Tam Quang, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI CôNG NGHệ XANH VIệT NAM

Mã số thuế: 0108119868 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Yên Mỹ, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY TNHH HạNH HâN

Mã số thuế: 0108149220 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Nhị Hà
Địa chỉ: Thôn Nhân Trạch, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY TNHH UNIVERSE PLUS

Mã số thuế: 0108179105 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Hạnh
Địa chỉ: Xóm Trong, Thôn Cổ Liêu, , Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN KINH Tế NôNG LâM AS5

Mã số thuế: 0108202241 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Nữ
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Yên Mỹ, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI NGUYễN GIANG

Mã số thuế: 0108262233 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tống Xá, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ RAY MAX

Mã số thuế: 0108885661 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều Hoa
Địa chỉ: Thôn Tam Quang, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG T&T BảO KHANG

Mã số thuế: 0109068408 - Người đại diện pháp luật: TRẦN TRỌNG THÍCH
Địa chỉ: Đội 5, thôn Đằng Động, Xã Yên Hồng, Huyện ý Yên, Nam Định

Kho Hàng Tại Nam Định- Cty TNHH XNK Thần Nhi

Mã số thuế: 0109129523-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ninh
Địa chỉ: Xóm 34, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI HằNG TíN TạI ý YêN NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0201651185-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Giang
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Bói, Xã Yên Tân, Huyện ý Yên, Nam Định