Tìm kiếm
Có 736 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100107229-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Bẩm
Địa chỉ: Đường 17, thôn La Đôi, Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách, Hải Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NAM SáCH HảI DươNG II

Mã số thuế: 0100686174-115 - Người đại diện pháp luật: Đặng Xuân Tỉnh
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH TổNG HợP Và DịCH Vụ THươNG MạI HOàNG THàNH

Mã số thuế: 0101093875 - Người đại diện pháp luật: Lương Viết Thức
Địa chỉ: Thôn Hảo Thôn, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH YếN THANH TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0101138692-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơ
Địa chỉ: Thôn Hà Liễu, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TRườNG HảI

Mã số thuế: 0102284914 - Người đại diện pháp luật: Dương Đình Trường
Địa chỉ: Thôn Tông Phố, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TRườNG HảI TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0102284914-002 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ THU HIỀN
Địa chỉ: Thôn Tông Phố, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN DINH DưỡNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0102387388 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Thuỷ
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư ĐôNG DươNG

Mã số thuế: 0102743685 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Cát Khê, Xã Hiệp Cát, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CHI NHáNH VàNG TRọNG QUý - CôNG TY TNHH THIếT Bị Và ĐầU Tư THàNH TâM

Mã số thuế: 0103024475-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Số nhà 337, đường Trần Phú, khu La Văn Cầu, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Chi Nhánh Hải Dương - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp Và Thương Mại Adc

Mã số thuế: 0104345256-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Quang
Địa chỉ: Khu La Xuyên, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG âU CHâU

Mã số thuế: 0104919510 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An
Địa chỉ: Thôn Tông Phố, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Công ty Luật TNHH Thoan Nguyễn - Chi nhánh Nam Sách

Mã số thuế: 0106164671-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thoan
Địa chỉ: Số 29 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CôNG TY TNHH THIếT Bị Y Tế NGàY THắNG LợI

Mã số thuế: 0106382817 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Lưỡng
Địa chỉ: Thôn Miếu Lãng, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN PALOZELA VIệT NAM

Mã số thuế: 0106517831 - Người đại diện pháp luật: Phan Bá Việt
Địa chỉ: Thôn Miễu Lãng, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Công Ty TNHH Du Lịch Bonjour Việt

Mã số thuế: 0106699765 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số 152, đường Nguyễn Trung Gòong, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CôNG TY TNHH TMA VINA

Mã số thuế: 0107312146 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Linh
Địa chỉ: Thôn Đông Thôn, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PAZ VIệT NAM

Mã số thuế: 0107428422 - Người đại diện pháp luật: Đặng Phi Hùng
Địa chỉ: Thôn Nhân Lễ, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN THàNH PHáT

Mã số thuế: 0200602604-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Hùng
Địa chỉ: Lô CN9, cụm công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hatachi Việt Nam

Mã số thuế: 0201566204-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Ngọc Yến
Địa chỉ: Số nhà 579, đường Trần Phú, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hải Yến Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0307208706-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Bến
Địa chỉ: Thôn Thụy Trà, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Hải Dương